LR aplinkos ministerija Miškų valdymo tarnyba

Informacija

Ankstesni įvykiai

2014.12.17
Surinkti duomenys apie natūralias buveines – gamtos sveikatos atspindys

Lietuva – pirmoji Baltijos regiono valstybė, atlikusi Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių inventorizaciją. Surinkti duomenys atspindi šalies gamtos būklę ir leis užtikrinti geresnę natūralių buveinių apsaugą.

Natūrali buveinė – tai sausumos arba vandens plotas, išlaikęs visiškai natūralius ar pusiau natūralius jam būdingus geografinius, gyvosios ir negyvosios gamtos požymius. Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių apsauga – viena svarbiausių Europos Sąjungos aplinkosauginės teisės įgyvendinimo užduočių.

2014.11.25
Dėl Gaižiūnų karinio poligono ir mokymo teritorijų sertifikavimo

   VĮ Jonavos miškų urėdija vadovaudamasi Lietuvos respublikos vyriausybės 2014-05-28 d. nutarimu Nr. 483 "Dėl Lietuvos kariuomenės karinių poligonų ir karinio mokymo teritorijų" pakeitimo ir Lietuvos respublikos Aplinkos ministro 2013-04-12 d. įsakymu Nr. D1-253 "Dėl kai kurių karinių poligonų miškų vidinės miškotvarkos projektų galiojimo trukmės pratęsimo" ir Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos 2014-06-05 d. raštu Nr. 6B(8.7)-676 "Dėl Lietuvos kariuomenės karinių poligonų ir karinio mokymo teritorijų" bei Lietuvos kariuomenės vado 2014-11-28 d. įsakymu Nr. V-1118 "Dėl karinių poligonų miškotvarkos projektų perdavimo" 2014 metų spalio 4 dieną perėmė Didžiojo etmono Jonušo Radvilos mokomojo pulko vidinės miškotvarkos projekto dokumentaciją.

2014.11.20
Genetiniai tyrimai miškų stabilumui ir produktyvumui didinti

„Mūsų girios“, 2014/10 prof .dr. Darius Danusevičius, Aleksandro Stulginskio universiteto Miško biologijos ir miškininkystės institutas

Miškininkystės metodai ir miško auginimo technologijos, turint omenyje augimo sąlygas, gana plačiai ištirtos. Bet genetinis paveldimumo lygmuo, tuo labiau molekulinės genetikos pagrindu, mažai tyrinėtas. Iki šiol miško medžių genetiniai – selekciniai tyrimai buvo taikomi fenotipiniu pagrindu, panaudojant morfologinius pažymius bei fiziologines savybes.
Įrengus ASU genetinių tyrimų laboratoriją, pradėjome ekologinės –
evoliucinės genetikos studijas miškotyroje. Moksliniai tyrimai vykdomi:
a) fundamentinio pobūdžio, tiriant miško ekosistemų funkcionavimo genetiniame lygmenyje klausimus, pagrindinį dėmesį skiriant medynus sudarantiems medžiams;
b) fundamentinių žinių taikymas miško ekosistemų tvarumo stiprinimui genėtiname lygmenyje.

2014.11.20
Tyrimas: visuomenės požiūris į aplinką ir jos tvarkymą

Siekiant kuo išsamiau informuoti visuomenę apie aplinkos sektoriaus aktualijas ir išsiaiškinti, kokios informacijos jai labiausiai trūksta, Aplinkos ministerijos užsakymu UAB „RAIT“ atliko Lietuvos gyventojų apklausą.

Net 66 proc. apklaustųjų pagrindiniu informacijos šaltiniu apie aplinkosaugą įvardijo televiziją, beveik 26 proc. – internetą, dar apie 4 proc. – spaudą. Kiti apklaustieji informacijos apie aplinkosaugą gauna iš pažįstamų, radijo ar kitų šaltinių. Televizija – pagrindinis 55–74 m. amžiaus žmonių, Klaipėdos, Šiaulių ir Utenos apskričių gyventojų informacijos apie aplinkos apsaugą šaltinis.

Administracija

Girininkijos

Kiti padaliniai

Grįžti

Informacija

Administracija

Girininkijos

Kiti padaliniai

Grįžti