LR aplinkos ministerija Miškų valdymo tarnyba

Informacija

Ankstesni įvykiai

2015.01.20
Nelegaliai kertantiems miškus – blogas laikas

Jeigu pirmosiose tokiose akcijose pagrindinis dėmesys buvo skiriamas neteisėtų kirtimų stabdymui, miško atkūrimui privačiuose miškuose, sanitarinei bei priešgaisrinei apsaugai ir miško teršėjų išaiškinimui, tai dabar Valstybinės miškų tarnybos ir miškų urėdijų pareigūnai stengsis užkardyti teisės pažeidimus, susijusius su neteisėtu miško kirtimu, neteisėtai iškirstos medienos gabenimu bei atliks didelį prevencinį darbą, konsultuodami miško savininkus miško naudojimo, atkūrimo bei apsaugos klausimais. Taip pat Valstybinės miškų tarnybos ir miškų urėdijų pareigūnai rengs reidus, kurių metu tikrins autotransportu gabenamos medienos įsigijimo dokumentus, lankysis kertamose biržėse, skirs padidintą dėmesį miško apsaugai nuo neteisėtų kirtimų ir kitų pažeidimų. Žiniasklaidos priemonėse bus skelbiama informacija apie miškų naudojimą, atkūrimą ir apsaugą, organizuojami susitikimai su privačių miškų savininkais.

2015.01.16
Akcija ,,Miškas 2015“

Šių metų sausio 19-vasario 8 dienomis Valstybinės miškų  tarnybos ir miškų urėdijų pareigūnai vykdys akciją ,,Miškas 2015“.
Akcijos tikslas - užkardyti teisės pažeidimus, susijusius su neteisėtu miško kirtimu, neteisėtai iškirstos medienos gabenimu bei norint pagerinti prevencinį darbą ir miško savininkų konsultavimą miško naudojimo, atkūrimo ir apsaugos klausimais.
Vykdydami akciją ,,Miškas 2015“ Valstybinės miškų  tarnybos ir miškų urėdijų pareigūnai rengs reidus, kurių metu tikrins auto transportu gabenamos medienos įsigijimo dokumentus, lankysis kertamose biržėse, skirs padidintą dėmesį miško apsaugai nuo neteisėtų kirtimų ir kitų pažeidimų.
Akcijos metu žiniasklaidos priemonėse bus skelbiama informacija apie miškų naudojimą, atkūrimą ir apsaugą ir organizuojami susitikimai su privačių miškų savininkais.

Valstybinės miškų tarnybos informacija

2015.01.15
Uraganas valstybiniams miškams didelės žalos nepadarė

Sausio 2-4 ir 10-11 dienomis šalyje siautėję stiprūs ir gūsingi vėjai didesnės žalos valstybiniuose miškuose nepadarė. Minimu laikotarpiu išversta ir išlaužyta 36,2 tūkst. kubinių metrų medienos 34,4 tūkst. ha plote. Vyrauja pavienės vėjavartos ir vėjalaužos, kurių daugiausiai Tauragės (6,0 tūkst. kubinių metrų), Raseinių (2,8 tūkst. kubinių metrų) ir Kretingos (1,8 tūkst. kubinių metrų) miškų urėdijose.

2015.01.15
Šiltos žiemos – palaiminimas ar pragaištis gyvūnams?

Delfi.lt projektas „Aplinkosauga“, 2015 m. sausio 5 d.

Gamtininko, retus Lietuvos balinius vėžlius tyrinėjančio Tomo Kizo teigimu, šilta žiema žvėrių ir paukščių nepražudys. Per tūkstantmečius trukusią rūšių išgyvenimo kovą pasitaikė daugybė skirtingų žiemų ir gyvūnai visada rasdavo būdą gamtoje prisitaikyti.
„Gamtos fotografai truputį keikiasi dėl tokios žiemos. Gyvūnams, iš esmės, tokia žiema yra visai gera. Paukščiai turi lesalo, stirnos ir kiškiai irgi susiranda ėdesio, tad jie prie fotografų masalo nesiartina“, – pasakojo gamtininkas, kuris neretai ir pats paima fotoaparatą į rankas.

2015.01.12
Jonavos miškų urėdijoje vyks kasmetinis miškų tvarkymo sertifikavimo auditas

Šių metų sausio 19 – 20 dienomis VĮ Jonavos miškų urėdijoje vyks  kasmetinis miškų sertifikavimo auditas. Jo metu įgaliotoji organizacijos „Rainforest Alliance“ partnerė UAB „NEPCon LT“ tikrins ar miškai ir toliau tvarkomi vadovaujantis tais pačiais principais kaip ir sertifikato suteikimo metu.

Pagrindinis priežiūros tikslas – patikrinti sertifikavimo sąlygų vykdymą bei įsitikinti, kad miškų urėdijos miško tvarkymo veikla faktiškai tebeatitinka tarptautinius FSC reikalavimus. Patikrinimų metu bus vykdoma dokumentų peržiūra, pokalbiai su miškų urėdijų darbuotojais ir suinteresuotais asmenimis, bus lankomi konkretūs objektai miške ir aptariami patikrinimų rezultatai.

Nepriklausomas miškų ūkio sertifikavimas – tai sistema, pasauliniu mastu užtikrinanti miškų išsaugojimą ir sveikų bei vientisų ekosistemų atkūrimą, todėl šiuo metu tai yra vienas iš prioritetinių miškų ūkio politikos tikslų. Tarptautinis miškų tvarkymo sertifikatas – dokumentas, įrodantis, jog miškų valdytojas miškuose ūkininkauja pagal tvaraus ir subalansuoto miškų ūkio principus. Miškų urėdijos įpareigotos laikytis tarptautinės Miškų valdymo tarybos (Forest Stewardship Counsil - FSC) miškų sertifikavimo sistemos principų ir kriterijų valstybiniuose miškuose.

2015.01.07
Lietuva – tarp švariausių biokuro naudotojų

„Šiaulių naujienos“, Zigmantas Vaitkus, 2015-01-06

Pasitarnauja naujosios katilinės

Ribinė vertė – tai mokslinėmis žiniomis pagrįstas užterštumo lygis, nustatytas siekiant išvengti, užkirsti kelią ir sumažinti kenksmingą poveikį žmogaus sveikatai ir/ar aplinkai, kuris turi būti pasiektas per tam tikrą laiką, o pasiekus neturi būti viršijamas. Nors biokuro naudojimas visoje Europoje yra skatinamas, tačiau nevertėtų pamiršti, jog jis visgi yra taršus. Šiandien 1-50 MW galingumo katilinėms yra nustatytos ribinės reikšmės, kiek ir ko galima sukūrenti, kiek teršalų išmesti į orą.

Administracija

Girininkijos

Kiti padaliniai

Grįžti

Informacija

Administracija

Girininkijos

Kiti padaliniai

Grįžti