LR aplinkos ministerija Miškų valdymo tarnyba

Informacija

Ankstesni įvykiai

2015.09.07
Prasidėjo respublikinė miškų urėdijų medelynų apžiūra

         Generalinio miškų urėdo įsakymu sudaryta komisija pagal miškų urėdijų pateiktą informaciją jau preliminariai vertino medelynus. Miškų urėdijos pagal joms pateiktus klausimynus savarankiškai vertino medelynų būklę, infrastruktūrą, sodmenų auginimo agrotechniką, modernizavimo investicijas ir t.t. Šis miškų urėdijų savarankiškas vertinimas nėra vienintelis ir pagrindinis kriterijus, informaciją apie atliktus patikrinimus medelynuose pateiks Valstybinė miškų tarnyba, Generalinė miškų urėdija, o komisija, apžiūrėdama medelynus, kreips dėmesį į auginamų sodmenų ir medelyno infrastruktūros kokybę, sodmenų išauginimo kiekius ir kaštus, medelynų pastatus, darbininkų darbo sąlygas ir kt.

2015.08.20
DĖL PRIEMONIŲ MAŽINTI GAISRŲ PAVOJŲ, PRASIDĖJUS SAUSRINGAM LAIKOTARPIUI JONAVOS RAJONO MIŠKUO

DĖL PRIEMONIŲ MAŽINTI GAISRŲ PAVOJŲ, PRASIDĖJUS SAUSRINGAM LAIKOTARPIUI JONAVOS RAJONO MIŠKUOSE IR DURPYNUOSE

         Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 16 ir 18 punktais bei atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2015-08-17 raštą Nr. (12-1)-D8-6083 „Dėl lankymosi miške apribojimo ar uždraudimo", Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 2015-08-17 raštą Nr. 13-1366 „Dėl priemonių gaisringu periodu" ir VĮ Jonavos miškų urėdijos 2015-08-18 raštą Nr. SD-954 „Dėl lankymosi miškuose apribojimo", siekdamas sumažinti Jonavos rajone miškų bei durpynų gaisrų pavojų sausuoju vasaros laikotarpiu, 2015 m. rugpjūčio 19 d. administracijos direktoriaus pavaduotojas Valdas Majauskas įsakė (Nr. 13B-1264), pasiekus IV miškų gaisringumo klasę, uždrausti gyventojams be VĮ Jonavos miškų urėdijos ir durpynų administracijų leidimų (išskyrus Miškų urėdijos ir durpynų įmonių darbuotojus bei asmenis, gyvenančius draudžiamose zonose) lankytis ir važiuoti transporto priemonėmis Jonavos rajono miškuose bei durpynuose iki atskiro pranešimo apie draudimo galiojimo nutraukimą.

 

2015.08.19
Miškininkai kviečiami teikti paramos paraiškas elektroniniu būdu

Delfi.lt, Raimonda Sabalaitė, Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai, 2015 m. rugpjūčio 13 d.

Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 8,991 mln. eurų. Paramos paraiškas fiziniai ir juridiniai asmenys jau gali teikti ne tik fiziškai atvykę į Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) teritorinius paramos administravimo skyrius, bet ir per Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą (ŽŪMIS) adresu www.zumis.lt.
Elektroniniu būdu paraiška gali būti pateikiama vos kelių mygtukų paspaudimu. Privalumas, kad nereikia spausdinti, pasirašyti dokumentų kopijų, ŽŪMIS sistema kai kuriuos paraiškos duomenis užpildo automatiškai. Taip yra sutaupomas pareiškėjo laikas. Palanku ir tai, kad labai sumažėja tikimybė suklysti – pareiškėjui neteisingai pateikus informaciją, jis apie tai iš karto yra informuojamas, o kol klaida neištaisoma, nėra galimybės pateikti elektroninės paraiškos. Taip išvengiama dažniausiai daromų paraiškos pildymo klaidų.

2015.07.29
Rolandas Skuja: „Ramybė stiprina, skubėjimas išbalansuoja"

Jonavos miškų urėdo Rolando SKUJOS pastebėjimu, ramybė, darnus darbas miškininkus stiprina, o skuboti sprendimai išbalansuoja, kaip ir miškai netoleruoja audrų, staigaus, stichiško įsikišimo į jų būtį.

Pašnekovo klausėme, kaip miškininkų veiklą keičia sumažėjusios medienos kainos, kaip pavyksta tolerantiškai bendradarbiauti su urėdijos teritorijoje besipraktikuojančiais kariškiais, kas daroma miško lankytojų labui, kokia tikimybė to krašto giriose sutikti plėšrūnų.

Straipsnis publikuotas žurnale VERSLAS IR POLITIKA

2015.07.09
Nuo sekmadienio – atsinaujinusi TV laida apie miškus

         Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos iš Bendrųjų reikmių programos viešojo konkurso būdu nupirko 18 televizijos laidų ciklą apie miškininkystės aktualijas. Konkursą laimėjo UAB „Lietuvos ryto“ televizija, nuo liepos 12 dienos 2 kartus per mėnesį pradėsianti transliuoti naujo turinio ir formos laidas.

 

Administracija

Girininkijos

Kiti padaliniai

Grįžti

Informacija

Administracija

Girininkijos

Kiti padaliniai

Grįžti