LR aplinkos ministerija Miškų valdymo tarnyba

Informacija

Ankstesni įvykiai

2016.03.18
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

VĮ JONAVOS MIŠKŲ URĖDIJOS TERITORIJOJE ESANČIŲ VISŲ NUOSAVYBĖS FORMŲ MIŠKUOSE ESANČIŲ  MIŠKO KELIŲ PRIEŽIŪROS IR REMONTO DARBAI

 

 

Perkančioji organizacija vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 1 dalimi iš anksto skelbia pirkimo techninės specifikacijos projektą.

Pasiūlymai ir pastabos, dėl paskelbtos Techninės specifikacijos projekto teikiamos CVP IS susirašinėjimo priemonėmis ne vėliau kaip iki 2016-03-29  9,00 val.

 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

Eil. Nr.

Darbų aprašymas

Mato vnt.

Kiekis

1

Kelio kelkraštyje ar griovyje esančios sumedėjusios augalijos kirtimas sukraunant jas  į krūvas kelkraštyje.

100 m2

860

2

Miško kelio duobių ir provėžų užpylimas žvyru ar kita tam tinkama medžiaga ir paviršiaus sutankinimas ir išlyginimas

m3

9000

3

Miško kelių greideravimas, atstatant kelių profilį arba jį suformuojant pravažiuojant autogreideriu ne mažiau kaip 2 kartus ta pačia vieta.

100 m2

4200

4

Vandens nuleidimo griovių latakų ir pralaidų (D - 400, D-800, D600) remonto darbai

m

144

 

 

                                          

2016.03.16
Akcija “Raudonos nosies diena”

 2016-03-15 d. Jonavos “Lietavos” pagrindinės mokyklos 5-8 klasių mokiniai kartu  su technologijų  vyr. mokytoja Jolanta Dedeliene ir Jonavos VŠĮ Visapusiško Lavinimo Centro atstovais  aplankė VĮ Jonavos miškų urėdijos įmonę, kurioje vykdė akciją “Raudonos nosies diena”. Visų pirma, dėmesys skiriamas sergantiems vaikams, todėl jie lankomi ligoninėse, todėl šios akcijos tikslas – surinkti finansavimą Jonavos ligoninei sergantiems vaikams gydyti,  ligoninės  patalpų renovacijai. Nuotaikingai ir išradingai akciją vykdė atvykę klounai, kurie dėvėjo raudonas porolono nosis. Akcijos dalyviai  dėkoja Jonavos miškų urėdijos administracijai, darbuotojams, girininkams, visiems, kurie prisidėjo prie šios kilnios akcijos ir parėmė sergančius vaikus, pirkdami raudonas nosis.

 

 

 

 

 

 

2016.02.04
Informacija

 VĮ Jonavos miškų urėdija 2016 metais pradėjo įgyvendinti  „Užusalių girininkijos vietinės reikšmės vidaus naudojimo kelio žemės sklypuose, kad. Nr. 4638/0004:1:4638/0005:193 rekonstravimo projektas nuo piketo 22+20 iki 51+80“ , Būdų III kaimas, Jonavos raj. sav.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis, pagal Lietuvos kaimo plėtros  2014-2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritis „Parama miškų infrastruktūrai gerinti“ įgyvendinimo taisykles.

Projekto vykdytojas : VĮ Jonavos miškų urėdija.

Rangovas: UAB „Jonavos hidrotechnika“.

Darbus prižiūri: UAB „Rusnė“

Darbų pabaiga: 2017 m rugpjūčio 31 d.

2016.01.20
DĖL MIŠKO KELIŲ PRIEŽIŪROS IR TAISYMO (REMONTO) DARBŲ ORGANIZAVIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO

VĮ Jonavos miškų urėdijoje 2016- m sausio 27 d. 10 val. organizuojamas Komisijos posėdis, adresas: Miško 1, Jonava.

              Privačių miško savininkus, kviečiame teikti savo pasiūlymus miško kelių priežiūrai ir remontui. El. paštas: info@jmu.lt

              Daugiau informacijos: Vyriausiasis miškininkas Juozas Jaruševičius, tel. 8 655 53104, el. paštas juozas.jarusevicius@jmu.lt

2016.01.15
Vyksta Gaižiūnų poligono vidinės miškotvarkos projekto pristatymas

Projekto organizatorius – VĮ Jonavos miškų urėdija Miško g. 1, LT- 55101, Jonava tel. 8 349 51291, faksas 8 349 54903, el. p. El.paštas info@jmu.lt, interneto svetainė:  http://www.jmu.lt/ .
Projekto rengėjas – VĮ Valstybinis miškotvarkos institutas, Pramonės pr.11a, LT-51327 Kaunas, tel. (8-37) 490255, faksas (8-37) 490233, El. paštas kestas_m@lvmi.lt,
Viešas projekto pristatymas vyksta nuo 2015 m. gruodžio 15 d. Viešas projekto svarstymas vyks kiekvieną dieną VĮ Jonavos  miškų urėdija  Miško g. 1, LT- 55101, Jonava  Pastabas ir pasiūlymus galima teikti miškų urėdijai ir projekto rengėjams kiekvieną dieną nuo 8 – 17 val. žodžiu arba raštu.
Projekto santrauką galima rasti šiuo adresu

2016.01.07
Jonavos miškų urėdijoje vyks kasmetinis miškų tvarkymo sertifikavimo auditas

        Šių metų sausio 14 – 15 dienomis VĮ Jonavos miškų urėdijoje vyks  kasmetinis miškų ūkio veiklos sertifikavimo auditas. Auditą atliks UAB „NEPCon LT“ auditoriai kurie, tikrins ar miškai tvarkomi vadovaudamasis NEPCon „Laikinasis standartas miškų tvarkymo vertinimui Lietuvoje“ (versija 2014 m. gruodžio 19 d.) ir NEPCon gamybos grandies standarto miškų tvarkymo vienetams nuostatomis.

Administracija

Girininkijos

Kiti padaliniai

Grįžti

Informacija

Administracija

Girininkijos

Kiti padaliniai

Grįžti