LR aplinkos ministerija Miškų valdymo tarnyba

Informacija

Ankstesni įvykiai

2015.08.20
DĖL PRIEMONIŲ MAŽINTI GAISRŲ PAVOJŲ, PRASIDĖJUS SAUSRINGAM LAIKOTARPIUI JONAVOS RAJONO MIŠKUO

DĖL PRIEMONIŲ MAŽINTI GAISRŲ PAVOJŲ, PRASIDĖJUS SAUSRINGAM LAIKOTARPIUI JONAVOS RAJONO MIŠKUOSE IR DURPYNUOSE

         Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 16 ir 18 punktais bei atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2015-08-17 raštą Nr. (12-1)-D8-6083 „Dėl lankymosi miške apribojimo ar uždraudimo", Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 2015-08-17 raštą Nr. 13-1366 „Dėl priemonių gaisringu periodu" ir VĮ Jonavos miškų urėdijos 2015-08-18 raštą Nr. SD-954 „Dėl lankymosi miškuose apribojimo", siekdamas sumažinti Jonavos rajone miškų bei durpynų gaisrų pavojų sausuoju vasaros laikotarpiu, 2015 m. rugpjūčio 19 d. administracijos direktoriaus pavaduotojas Valdas Majauskas įsakė (Nr. 13B-1264), pasiekus IV miškų gaisringumo klasę, uždrausti gyventojams be VĮ Jonavos miškų urėdijos ir durpynų administracijų leidimų (išskyrus Miškų urėdijos ir durpynų įmonių darbuotojus bei asmenis, gyvenančius draudžiamose zonose) lankytis ir važiuoti transporto priemonėmis Jonavos rajono miškuose bei durpynuose iki atskiro pranešimo apie draudimo galiojimo nutraukimą.

 

2015.08.19
Miškininkai kviečiami teikti paramos paraiškas elektroniniu būdu

Delfi.lt, Raimonda Sabalaitė, Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai, 2015 m. rugpjūčio 13 d.

Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 8,991 mln. eurų. Paramos paraiškas fiziniai ir juridiniai asmenys jau gali teikti ne tik fiziškai atvykę į Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) teritorinius paramos administravimo skyrius, bet ir per Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą (ŽŪMIS) adresu www.zumis.lt.
Elektroniniu būdu paraiška gali būti pateikiama vos kelių mygtukų paspaudimu. Privalumas, kad nereikia spausdinti, pasirašyti dokumentų kopijų, ŽŪMIS sistema kai kuriuos paraiškos duomenis užpildo automatiškai. Taip yra sutaupomas pareiškėjo laikas. Palanku ir tai, kad labai sumažėja tikimybė suklysti – pareiškėjui neteisingai pateikus informaciją, jis apie tai iš karto yra informuojamas, o kol klaida neištaisoma, nėra galimybės pateikti elektroninės paraiškos. Taip išvengiama dažniausiai daromų paraiškos pildymo klaidų.

Administracija

Girininkijos

Kiti padaliniai

Grįžti

Informacija

Administracija

Girininkijos

Kiti padaliniai

Grįžti