LR aplinkos ministerija Miškų valdymo tarnyba

Informacija

Ankstesni įvykiai

2016.01.20
DĖL MIŠKO KELIŲ PRIEŽIŪROS IR TAISYMO (REMONTO) DARBŲ ORGANIZAVIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO

VĮ Jonavos miškų urėdijoje 2016- m sausio 27 d. 10 val. organizuojamas Komisijos posėdis, adresas: Miško 1, Jonava.

              Privačių miško savininkus, kviečiame teikti savo pasiūlymus miško kelių priežiūrai ir remontui. El. paštas: info@jmu.lt

              Daugiau informacijos: Vyriausiasis miškininkas Juozas Jaruševičius, tel. 8 655 53104, el. paštas juozas.jarusevicius@jmu.lt

2016.01.15
Vyksta Gaižiūnų poligono vidinės miškotvarkos projekto pristatymas

Projekto organizatorius – VĮ Jonavos miškų urėdija Miško g. 1, LT- 55101, Jonava tel. 8 349 51291, faksas 8 349 54903, el. p. El.paštas info@jmu.lt, interneto svetainė:  http://www.jmu.lt/ .
Projekto rengėjas – VĮ Valstybinis miškotvarkos institutas, Pramonės pr.11a, LT-51327 Kaunas, tel. (8-37) 490255, faksas (8-37) 490233, El. paštas kestas_m@lvmi.lt,
Viešas projekto pristatymas vyksta nuo 2015 m. gruodžio 15 d. Viešas projekto svarstymas vyks kiekvieną dieną VĮ Jonavos  miškų urėdija  Miško g. 1, LT- 55101, Jonava  Pastabas ir pasiūlymus galima teikti miškų urėdijai ir projekto rengėjams kiekvieną dieną nuo 8 – 17 val. žodžiu arba raštu.
Projekto santrauką galima rasti šiuo adresu

2016.01.07
Jonavos miškų urėdijoje vyks kasmetinis miškų tvarkymo sertifikavimo auditas

        Šių metų sausio 14 – 15 dienomis VĮ Jonavos miškų urėdijoje vyks  kasmetinis miškų ūkio veiklos sertifikavimo auditas. Auditą atliks UAB „NEPCon LT“ auditoriai kurie, tikrins ar miškai tvarkomi vadovaudamasis NEPCon „Laikinasis standartas miškų tvarkymo vertinimui Lietuvoje“ (versija 2014 m. gruodžio 19 d.) ir NEPCon gamybos grandies standarto miškų tvarkymo vienetams nuostatomis.

Administracija

Girininkijos

Kiti padaliniai

Grįžti

Informacija

Administracija

Girininkijos

Kiti padaliniai

Grįžti