LR aplinkos ministerija Miškų valdymo tarnyba

Informacija

Ankstesni įvykiai

2016.03.23
RENGINIO ,, Sutikime grįžtančius paukščius “ ATASKAITA

 VĮ Vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centras kartu su Jonavos miškų urėdija rengė projektą ,, Sutikime sugrįžtančius paukščius “ ir kovo 6 d. organizavome inkilų kėlimo akciją Dumsių girininkijoje. Rengiamoje akcijoje dalyvavo Jonavos Justino Vareikio progimnazijos pradinių klasių mokiniai ir jų tėveliai, Šveicarijos seniūnijos bendruomenės nariai, VšĮ Vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centro mokinukai kartu su tėveliais.

2016.03.18
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

VĮ JONAVOS MIŠKŲ URĖDIJOS TERITORIJOJE ESANČIŲ VISŲ NUOSAVYBĖS FORMŲ MIŠKUOSE ESANČIŲ  MIŠKO KELIŲ PRIEŽIŪROS IR REMONTO DARBAI

 

 

Perkančioji organizacija vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 1 dalimi iš anksto skelbia pirkimo techninės specifikacijos projektą.

Pasiūlymai ir pastabos, dėl paskelbtos Techninės specifikacijos projekto teikiamos CVP IS susirašinėjimo priemonėmis ne vėliau kaip iki 2016-03-29  9,00 val.

 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

Eil. Nr.

Darbų aprašymas

Mato vnt.

Kiekis

1

Kelio kelkraštyje ar griovyje esančios sumedėjusios augalijos kirtimas sukraunant jas  į krūvas kelkraštyje.

100 m2

860

2

Miško kelio duobių ir provėžų užpylimas žvyru ar kita tam tinkama medžiaga ir paviršiaus sutankinimas ir išlyginimas

m3

9000

3

Miško kelių greideravimas, atstatant kelių profilį arba jį suformuojant pravažiuojant autogreideriu ne mažiau kaip 2 kartus ta pačia vieta.

100 m2

4200

4

Vandens nuleidimo griovių latakų ir pralaidų (D - 400, D-800, D600) remonto darbai

m

144

 

 

                                          

2016.03.16
Akcija “Raudonos nosies diena”

 2016-03-15 d. Jonavos “Lietavos” pagrindinės mokyklos 5-8 klasių mokiniai kartu  su technologijų  vyr. mokytoja Jolanta Dedeliene ir Jonavos VŠĮ Visapusiško Lavinimo Centro atstovais  aplankė VĮ Jonavos miškų urėdijos įmonę, kurioje vykdė akciją “Raudonos nosies diena”. Visų pirma, dėmesys skiriamas sergantiems vaikams, todėl jie lankomi ligoninėse, todėl šios akcijos tikslas – surinkti finansavimą Jonavos ligoninei sergantiems vaikams gydyti,  ligoninės  patalpų renovacijai. Nuotaikingai ir išradingai akciją vykdė atvykę klounai, kurie dėvėjo raudonas porolono nosis. Akcijos dalyviai  dėkoja Jonavos miškų urėdijos administracijai, darbuotojams, girininkams, visiems, kurie prisidėjo prie šios kilnios akcijos ir parėmė sergančius vaikus, pirkdami raudonas nosis.

 

 

 

 

 

 

Administracija

Girininkijos

Kiti padaliniai

Grįžti

Informacija

Administracija

Girininkijos

Kiti padaliniai

Grįžti