LR aplinkos ministerija Miškų valdymo tarnyba

Informacija

Ankstesni įvykiai

2018.04.17
ŠIMTMETĮ ŠVENČIANČIAI TĖVYNEI MIŠKININKAI DOVANOJA NACIONALINĘ MIŠKO SODINIMO ŠVENTĘ

VĮ Valstybinių miškų urėdijos Jonavos regioninis padalinys kviečia neabejingus piliečius, kolektyvus, organizacijas, įmones ir visus kitus prisidėti prie miško sodinimo talkos ir taip pažymėti pavasario pradžią. Šiemet kartu sodinsime mišką Užusalių girininkijoje (objekto koordinatės – pagal LKS 519696; 6097328 arba pagal WGS 55.011441; 24.307923).

Visus norinčius ir galinčius prisijungti prie miško sodinimo talkos, kviečiame registruotis el. p jonava@vivmu.lt, tel. 8 349 51291 arba 8 652 54403 iki š.m. balandžio 25d. 17 val.

2018.03.26
Dėl aukciono paskelbimo

                                                                     PATVIRTINTA

                                                                     VĮ Valstybinių miškų urėdijos

                                                                     Jonavos regioninio padalinio v-ko

                                                                     2018-03-23 d. įsakymu Nr. TV(07)-33

 

AUKCIONO skelbimas Nr. 1

VĮ VMU Jonavos regioninis padalinys skelbia viešąjį aukcioną parduoti materialųjį turtą, pripažintą nereikalingu arba netinkamu naudoti:

Eil.Nr.

Parduodamas turtas

Inventorinis Nr.

Pagaminimo metai

Valstybinis Nr.

Pradinė pardavimo kaina, Eur su PVM

Minimalus kainos didinimo intervalas Eur su PVM

Pastabos

1

Priešgaisrinis automobilis GAZ66

1616

1977

ZKV 227

2600,00

30,00

automašina technologiškai ir fiziškai pasenusi, automobilio rėmas, kabina, vandeniui vežti skirtas rezervuaras paveikti korozijos, variklis neišvysto pilnos galios, važiuoklės pakabos elementuose yra laisvumai, techninės apžiūros galiojimas baigsis 2018-04-30 d.

2

Lengvasis automobilis Chevrolet Evanda

7123

2004

ADA 158

2000,00

20,00

automašina fiziškai pasenusi, automobilio kėbulas paveiktas korozijos, techninės apžiūros galiojimas pasibaigęs.

 

Aukcionas vyks 2018 m. balandžio 16 d. 10:00 val. VĮ VMU Jonavos regioninio padalinio posėdžių salėje, Miško g. 1., Jonava. Neįvykus pirmajam aukcionui, neparduoto turto pakartotini aukcionai vyks 2018 m. balandžio 23 d. 10:00 val. ir balandžio 30 d. 10:00 val. toje pačioje vietoje. Turto kainos pakartotiniuose aukcionuose bus paskelbtos internetiniame puslapyje www.jmu.lt

Parduodamą turtą galima apžiūrėti 2018 balandžio mėn. 4 - 6 dienomis nuo 8 iki 12 val. Jonavos regioninio padalinio medienos ruošos ir prekybos techniniame padalinyje, Jadvygavos k. Šilų sen., Jonavos rajone. Kontaktinis tel. Nr. 8-640-39572

Aukciono dalyviai, norintys pirkti prekes ar būti žiūrovais, ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki aukciono pradžios turi pervesti pinigus į Jonavos regioninio padalinio atsiskaitomąją sąskaitą LT317044060008193518. Aukciono dalyviai privalo sumokėti nemažiau kaip 10 procentų garantinį įnašą nuo pageidaujamos įsigyti pradinės turto vertės. Aukcioną laimėjusiam dalyviui garantinis įnašas įskaitomas už įsigytą prekę, o atsisakius apmokėti už prekę, garantinis įnašas negražinamas. Nieko nenupirkusiems dalyviams garantinis įnašas grąžinamas.

 Aukciono dalyvio mokestis 10,00 Eur, žiūrovo 5,00 Eur. Aukciono dalyviui ir žiūrovui pinigai už bilietus negražinami.

Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pervedant pinigus į aukščiau nurodytą sąskaitą.

Nupirktą turtą aukciono laimėtojai išsiveža (išsigabena) savo lėšomis, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po aukciono pabaigos.

Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę neatsako ir jokių pretenzijų nepriima.

Aukcione norintys dalyvauti fiziniai asmenys privalo pateikti asmens dokumentą, Juridinių asmenų atstovai privalo pateikti įgaliojimą ir asmens dokumentą.

Atsakingas asmuo vyr. inžinierius Raimondas Vincevičius raimondas.vincevicius@vivmu.lt tel. Nr. 8-655-54416

 

2018.02.26
Privačių miškų savininkams – apie miško atkūrimą ir įveisimą

 

Vasario 27 d. vyks nemokami nuotoliniai mokymai privačių miškų savininkams apie miško atkūrimą ir įveisimą. Pradžia – 14 val.

Mokymai vyksta realiu laiku. Jų metu galima užduoti su tema susijusių klausimų, į kuriuos iškart bus atsakyta. Norintieji dalyvauti mokymuose turėtų į juos užsiregistruoti. Išsamesnės informacijos galima teirautis tel. (8 347) 44049, 8642 11894 arba el. p. miskininkyste@lzukt.lt.

2018.01.04
Jonavos miškų urėdijoje vyks kasmetinis miškų tvarkymo sertifikavimo auditas

    Šių metų sausio 15 – 16 dienomis  Jonavos miškų urėdijoje vyks  kasmetinis miškų ūkio veiklos sertifikavimo auditas. Auditą atliks UAB „NEPCon LT“ auditoriai, kurie tikrins ar  Jonavos miškų urėdijos miškai tvarkomi vadovaudamasis NEPCon „Laikinasis standartas miškų tvarkymo vertinimui Lietuvoje“ (versija 2014 m. gruodžio 19 d.) ir NEPCon gamybos grandies standarto miškų tvarkymo vienetams standartų nuostatomis.

  Pagrindinis patikrinimo tikslas – įsitikinti ar miškų urėdijos miško tvarkymo veikla, atitinka  tarptautinius FSC ( Forest Stewardshi Council, angl.) reikalavimus. Patikrinimų metu bus vykdoma dokumentų peržiūra, vyks pokalbiai su miškų urėdijų darbuotojais ir suinteresuotais asmenimis, bus lankomi konkretūs objektai miške ir aptariami patikrinimų rezultatai.

   Nepriklausomas miškų ūkio sertifikavimas – tai sistema, pasauliniu mastu užtikrinanti miškų išsaugojimą ir visų vientisų ekosistemų atkūrimą. Tarptautinis miškų tvarkymo sertifikatas – dokumentas, įrodantis, kad miškų valdytojas miškuose ūkininkauja pagal subalansuotus tvaraus miškų ūkio principus.

Administracija

Girininkijos

Kiti padaliniai

Grįžti

Informacija

Administracija

Girininkijos

Kiti padaliniai

Grįžti