Apie mus

Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija, Jonavos regioninis padalinys

 

 
 
Urėdijos buvusi gamybinė bazėMiško g. 1, LT-55101 Jonava
Tel. (8~349) 5 12 91
Faks. (8~349) 5 49 03
El. paštas   
jonava@vivmu.lt
Interneto puslapis www.jmu.lt

 

 Ateities kartoms palikime mišką našesnį ir tvaresnį, nei radome.

Valstybės įmonė Jonavos miškų urėdija (nuo 2018-01-08 VĮ Valstybinių miškų urėdija, Jonavos regioninis padalinys) įkurta 1959 m.

Pagrindinė įmonės veikla – miško apsauga, atkūrimas, miško kirtimas, prekyba sodmenimis ir žaliavine mediena. Be to, urėdija teikia paslaugas atkuriant miškus, atveža medieną pirkėjams Jonavos rajone.

1959-1979 m. įmonė įveisė miškus netinkamuose žemės ūkiui plotuose, kirtavietėse, nutiesė kelius į miško masyvus. 1979-1989 m. urėdija atkūrė nuo atmosferos taršos žuvusius miško plotus. 1991-2002 m. atkūrė miškus buvusiuose tarybinės armijos poligonuose Dumsių ir Užusalių girininkijose, išplėtė medienos perdirbimo veiklą. 1993-2003 m. buvusiems miškų ir žemės savininkams atkurta nuosavybės teisė į 11 tūkst. ha miškų. Numatyta grąžinti dar 4 tūkst. ha miškų.

2005 metais miškų urėdija perdavė medienos perdirbimo bazę Valstybės turto fondui. Įmonė užtikrina miško atkūrimo darbų finansavimą iš nuosavų lėšų ir yra pelningai dirbantis Lietuvos ūkio subjektas.

VĮ valstybinių miškų urėdijos Jonavos regininio padalinio miškai visiškai atitinka FSC® sertifikato keliamus reikalavimus.

Pagrindiniai prekybos partneriai – UAB „Likmerė“, UAB "GKF", UAB IKEA Industry Lietuva, UAB „Litforina“ ir kt.

Jonavos regioniniame padalinyje sudaryti ir įgyvendinami miškų pritaikymo visuomeniniams poreikiams planai. Tobulinant kelių, privažiavimų ir pažintinių takų tinklą miškuose gyventojams sudaromos geresnės sąlygos pailsėti, atgauti jėgas ir naudotis miško gėrybėmis.

Jonavos regioninio padalinio kolektyvas vykdo miškingumo didinimo programą, plečia miško sodmenų asortimentą, užtikrina miškų sveikatingumo gerinimą, priešgaisrinę apsaugą ir kt. LR keliamus uždavinius.