LR aplinkos ministerija Miškų valdymo tarnyba

Informacija

Korupcijos prevencija

VĮ JONAVOS MIŠKŲ URĖDIJOS 2017-2019 METŲ KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMA. (PDF; 80 kb.)

 

PRANEŠTI APIE KORUPCIJĄ

  VĮ Jonavos miškų urėdija siekia aktyvaus visuomenės bendradarbiavimo vykdant korupcijos prevenciją, užtikrinant skaidrią įstaigos veiklą.
  Korupcija - bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, neatitinkantis jam suteiktų įgaliojimų ar nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip kenkiant asmenų ar valstybės interesams.
  Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimai  -  korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, ir jai tapatūs pagal pobūdį, tačiau mažiau pavojingi teisės pažeidimai, už kuriuos numatyta administracinė, drausminė ar kitokia teisinė atsakomybė.
  Korupcinio pobūdžio nusikalstama veika (už ją numatyta baudžiamoji atsakomybė) - kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas ir kita nusikalstama veika, jeigu ji padaryta siekiant sau ar kitiems asmenims naudos viešojo administravimo ar viešųjų paslaugų sektoriuje: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ir turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą, kita nusikalstama veika, kai jos padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo, taip pat  -  nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

Pastebėję korupcijos požymių VĮ Jonavos miškų urėdijos darbuotojų veiksmuose, apie tai galite pranešti:

1. tel. (8 349) 51291 arba (8 349) 54567

2. raštu, pateikiant pranešimą adresu Miško g. 1, Jonava, LT-55101

3. elektroniniu paštu info@jmu.lt 

Pageidautina, kad, rašydami el. paštu ar pateikdami pranešimą raštu, nurodytumėte kuo tikslesnę informaciją apie skundžiamą asmenį: vardą, pavardę, pareigas, skundžiamus veiksmus, kuriuos manote esant korupcinio pobūdžio, įvykio datą, laiką, vietą ir pan. Jei pageidaujate gauti atsakymą, prašome nurodyti savo vardą, pavardę bei adresą, kuriuo galėtume pateikti atsakymą. Gauta informacija naudojama korupcijos prevencijos VĮ Jonavos miškų urėdijoje tikslais. VĮ Jonavos miškų urėdija, vadovaudamasi teisės aktais, užtikrina asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą.

PRIMENAME: Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

 

Administracija

Girininkijos

Kiti padaliniai

Grįžti