LR aplinkos ministerija Miškų valdymo tarnyba

Informacija

Naujienos

2017.01.26
VILKŲ IR LŪŠIŲ APSKAITA NUMATOMA 2017 M. VASARIO 7-10 DIENOMIS

Lietuvoje vilkų populiacijos valdymo ir apsaugos principus nustato Vilko (Canis lupus) apsaugos planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. D1-699 „Dėl Vilko (Canis lupus) apsaugos plano patvirtinimo“. Vadovaujantis šiuo planu, Lietuvos vilkų populiacijos būklė (dydis ir paplitimas) vertinama kasmet pagal vilko populiacijos apskaitos rezultatus. Atsižvelgiant į tai, kad 2016 m. vilkų populiacijos apskaita nevykdyta dėl gamtinių priežasčių (sniego nebuvimo) ir siekiant tiksliau įvertinti vilkų populiaciją Lietuvos Respublikos teritorijoje, vilkų populiacijos apskaita 2017 metais bus atliekama ir privačiuose miškuose.

Vilkų apskaita atliekama skaičiuojant vilko pėdsakus sniege. Apskaitos laikas nustatomas vasario – kovo mėnesiais, esant nuolatinei, naujai sniego dangai. Apskaita kartojama du kartus, kas trys – keturios dienos. Šiais metais vilkų apskaitą numatoma atlikti vienu metu visuose Lietuvos miškuose –  vasario 7 ir 10 dienomis. Vilkų apskaitos metu bus renkami duomenys ir apie lūšių populiacijos dydį ir paplitimą.

 

Vilkų apskaitą vykdys valstybės įmonių miškų urėdijų ir valstybinių gamtinių rezervatų direkcijų darbuotojai. Apskaitoje, be valstybės įmonių miškų urėdijų ir valstybinių gamtinių rezervatų direkcijų darbuotojų, gali dalyvauti medžiotojai, nevyriausybinių organizacijų atstovai ir kiti norintys asmenys. Pagrindinis visuomenės įtraukimo į apskaitą tikslas – raginti domėtis Lietuvoje gyvenančiais plėšriaisiais žvėrimis, jų gausos ir apsaugos klausimais.
Norėdami dalyvauti apskaitoje turite apie tai pranešti VĮ Jonavos miškų urėdijos miškotvarkos inžinieriui Algiui Dedelai tel.8~349  53567 arba 8~652 65054, pasirinkdami girininkiją ir dieną, kurią ketinate dalyvauti apskaitoje. Platesnė informacija apie rinkimosi vietas ir laiką bus suteikta registracijos metu.
Kviečiame visus norinčius dalyvauti apskaitoje!
VĮ Jonavos miškų urėdijos informacija

Grįžti

Administracija

Girininkijos

Kiti padaliniai

Grįžti

Informacija

Administracija

Girininkijos

Kiti padaliniai

Grįžti