LR aplinkos ministerija Miškų valdymo tarnyba

Informacija

Naujienos

2014.11.25
Dėl Gaižiūnų karinio poligono ir mokymo teritorijų sertifikavimo

Atsižvelgiant į Didžiojo etmono Jonušo Radvilos mokomojo pulko vado prašydamą pradėti miško kirtimo darbus dar 2014 metais bei Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos leidimą pradėti vykdyti miško kirtimo darbus 2014 metais VĮ Jonavos miškų urėdija kreipėsi į mūsų urėdijoje miškų sertifikavimą atlikusią UAB "NepCon LT" organizaciją dėl miškų tvarkymo sertifikato (RA-FM/COC-001183) taikymo galimybės vykdant miškų ūkio veiklą karinių poligonų ir mokymo teritorijose.
   Atsižvelgiant į VĮ Jonavos miškų urėdijos sertifikato apimties keitimo atvejį, šiuo metu turimas "Individualus" sertifikato tipas bus keičiamas į "Sudėtinį atskirų MTV (miško tvarkymo vienetų) grupių" sertifikatą, kuris apimtų dabartinius miškų urėdijos tvarkomus miškus ir karinių poligonų bei mokymų teritorijas.
   Planuojamas sertifikato apimties keitimo auditas 2014 metų lapkričio 27 d. Detalus audito planas bus pateiktas galutinai suderinus audito datą.

Gaižiūnų poligono miškotvarkos projekto santrauka (PDF)

Gaižiūnų poligono medynų planai (PDF)

 

Grįžti

Administracija

Girininkijos

Kiti padaliniai

Grįžti

Informacija

Administracija

Girininkijos

Kiti padaliniai

Grįžti