LR aplinkos ministerija Miškų valdymo tarnyba

Informacija

Naujienos

2015.08.20
DĖL PRIEMONIŲ MAŽINTI GAISRŲ PAVOJŲ, PRASIDĖJUS SAUSRINGAM LAIKOTARPIUI JONAVOS RAJONO MIŠKUO

  

 


 

 

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL PRIEMONIŲ MAŽINTI GAISRŲ PAVOJŲ, PRASIDĖJUS SAUSRINGAM LAIKOTARPIUI JONAVOS RAJONO MIŠKUOSE IR DURPYNUOSE

 

2015 m. rugpjūčio 19 d.       Nr. 13B-1264

Jonava

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 16 ir 18 punktais bei atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2015-08-17 raštą Nr. (12-1)-D8-6083 „Dėl lankymosi miške apribojimo ar uždraudimo“, Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 2015-08-17 raštą Nr. 13-1366 „Dėl priemonių gaisringu periodu“ ir VĮ Jonavos miškų urėdijos 2015-08-18 raštą Nr. SD-954 „Dėl lankymosi miškuose apribojimo“, siekdamas sumažinti Jonavos rajone miškų bei durpynų gaisrų pavojų sausuoju vasaros laikotarpiu,

 į s a k a u, pasiekus IV miškų gaisringumo klasę, uždrausti gyventojams be VĮ Jonavos miškų urėdijos ir durpynų administracijų leidimų (išskyrus miškų urėdijos ir durpynų įmonių darbuotojus bei asmenis, gyvenančius draudžiamose zonose) lankytis ir važiuoti transporto priemonėmis Jonavos rajono miškuose bei durpynuose iki atskiro pranešimo apie draudimo galiojimo nutraukimą.

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas                                                          Valdas Majauskas

 

Grįžti

Administracija

Girininkijos

Kiti padaliniai

Grįžti

Informacija

Administracija

Girininkijos

Kiti padaliniai

Grįžti