LR aplinkos ministerija Miškų valdymo tarnyba

Informacija

Naujienos

2018.04.23
Dėl aukciono paskelbimo

                                                                     PATVIRTINTA

                                                                                  VĮ Valstybinių miškų urėdijos

                                                                                      Jonavos regioninio padalinio v-ko

                                                                                         2018-04-20 d. įsakymu Nr. TV(07)-41

 

AUKCIONO skelbimas Nr. 1-2

VĮ VMU Jonavos regioninis padalinys, neįvykus pirmajam aukcionui, skelbia pakartotiną viešąjį aukcioną parduoti materialųjį turtą, pripažintą nereikalingu arba netinkamu naudoti:

Eil.Nr.

Parduodamas turtas

Inventorinis Nr.

Pagaminimo metai

Valstybinis Nr.

Pradinė pardavimo kaina, Eur su PVM

Minimalus kainos didinimo intervalas Eur su PVM

Pastabos

1

Priešgaisrinis automobilis GAZ66

1616

1977

ZKV 227

2080,00

30,00

automašina technologiškai ir fiziškai pasenusi, automobilio rėmas, kabina, vandeniui vežti skirtas rezervuaras paveikti korozijos, variklis neišvysto pilnos galios, važiuoklės pakabos elementuose yra laisvumai, techninės apžiūros galiojimas baigsis 2018-04-30 d.

2

Lengvasis automobilis Chevrolet Evanda

7123

2004

ADA 158

1700,00

20,00

automašina fiziškai pasenusi, automobilio kėbulas paveiktas korozijos, techninės apžiūros galiojimas pasibaigęs.

Aukcionas vyks 2018 m. gegužės 10 d. 10:00 val. VĮ VMU Jonavos regioninio padalinio posėdžių salėje, Miško g. 1., Jonava. Neįvykus pirmajam pakartotinam aukcionui, neparduoto turto sekantys pakartotini aukcionai vyks 2018 m. gegužės 17 d. 1000 val. ir gegužės 24 d. 10:00 val. toje pačioje vietoje.

Parduodamą turtą galima apžiūrėti 2018 gegužės 7-9 dienomis nuo 8 iki 12 val. Jonavos regioninio padalinio medienos ruošos ir prekybos techniniame padalinyje, Jadvygavos k. Šilų sen., Jonavos rajone. Kontaktinis tel. Nr. 8-640-39572

Aukciono dalyviai, norintys pirkti prekes ar būti žiūrovais, ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki aukciono pradžios turi pervesti pinigus į Jonavos regioninio padalinio atsiskaitomąją sąskaitą LT317044060008193518. Aukciono dalyviai privalo sumokėti nemažiau kaip 10 procentų garantinį įnašą nuo pageidaujamos įsigyti pradinės turto vertės. Aukcioną laimėjusiam dalyviui garantinis įnašas įskaitomas už įsigytą prekę, o atsisakius apmokėti už prekę, garantinis įnašas negražinamas. Nieko nenupirkusiems dalyviams garantinis įnašas grąžinamas.

 Aukciono dalyvio mokestis 10,00 Eur, žiūrovo 5,00 Eur. Aukciono dalyviui ir žiūrovui pinigai už bilietus negražinami.

Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pervedant pinigus į aukščiau nurodytą sąskaitą.

Nupirktą turtą aukciono laimėtojai išsiveža (išsigabena) savo lėšomis, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po aukciono pabaigos.

Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę neatsako ir jokių pretenzijų nepriima.

Aukcione norintys dalyvauti fiziniai asmenys privalo pateikti asmens dokumentą, Juridinių asmenų atstovai privalo pateikti įgaliojimą ir asmens dokumentą.

Atsakingas asmuo vyr. inžinierius Raimondas Vincevičius raimondas.vincevicius@vivmu.lt tel. Nr. 8-655-54416

Grįžti

Administracija

Girininkijos

Kiti padaliniai

Grįžti

Informacija

Administracija

Girininkijos

Kiti padaliniai

Grįžti