LR aplinkos ministerija Miškų valdymo tarnyba

Informacija

Naujienos

2015.10.20
Jaunųjų miško bičiulių sambūris švenčia savo 40-metį!

        JMBS pagrindine savo veikla įvardija pagalbą miškininkams, gamtos tvarkymą, talkas miškuose, apželdinimą. Sambūrio nariai rūpinasi miško infrastruktūra, augalija bei gyvūnija, gilina aplinkosaugines žinias, prisideda prie gamtos puoselėjimo ir nykstančių rūšių išsaugojimo. JMBS nariai iš visos Lietuvos aktyviai bendrauja tarpusavyje, organizuoja žygius į miškus, talkas, pėdsekystės popietes.

Jaunųjų miško bičiulių sambūris kasmet tampa vis turtingesnis – daugėja ne tik sambūrio narių visoje Lietuvoje, tačiau ir plečiasi, įvairėja sambūrio veikla. Nariai ne tik atlieka praktinius darbelius gamtoje, ja rūpinasi ir tyrinėja – bet ir kuria filmus apie miškus, propaguoja prasmingą laisvalaikį.

Šių metų spalio 20 d. Anykščių meno inkubatoriuje organizuojamas Jaunųjų miško bičiulių sambūrio sąskrydis, skirtas Lietuvos miškininkų sąjungos Jaunųjų miško bičiulių sambūrio įkūrimo 40-mečiui paminėti.

Renginio metu vyks Jaunųjų miško bičiulių sambūrio narių varžybos, protų mūšio kovos, ekologinės ir kūrybinės dirbtuvės, virs kareiviška košė, o susirinkusiuosius linksmins grupės “Neteisėtai padaryti” aktoriai. Renginiui pasibaigus, visi pasivaikščios tarp medžių viršūnių – aplankys medžių lajų taką. Renginyje sveikinimo žodžius tars Aplinkos viceministras Linas Jonauskas, Lietuvos miškininkų sąjungos prezidentas doc. dr. Edmundas Bartkevičius, Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos vyriausiasis patarėjas Andrius Vancevičius, JMBS Rėmimo tarybos pirmininkė Eglė Mankevičienė.

Įdomybės apie JMBS:
* Jaunųjų gamtos mylėtojų istorija siekia XX amžiaus pradžią. Jau tada veikė organizuotos moksleivių grupės, globojančios gamtą, plėtojančios gamtos pažinimą, puoselėjančios miško aplinką ir gyvūniją.
* Jaunųjų miškininkų būreliai savo istoriją skaičiuoja nuo pokario metų, kai miškininkai kartu su kaimo mokyklomis ėmė organizuoti miško želdinimo talkas, kviesdavo mokinius plačiau susipažinti su miškininkų profesija. Šiuos būrelius septintame dešimtmetyje ėmė kuruoti Respublikinė jaunųjų gamtininkų stotis, tuomet imti leisti ir jaunųjų miškininkų leidiniai, veikė mokyklinių girininkijų būreliai.
* Mokyklinės girininkijos buvo organizuotos kaip tikros – turėjo uniformas, pareigybes, skiriamuosius ženklus.
* Nepriklausomoje Lietuvoje (1992 metais) atkurta jaunųjų miškininkų veikla, įkurta JMB draugija, paskirti jos vadovai. Pradėti leisti JMB leidiniai. “Girinukas” leidžiamas iki šiol. Organizuojami konkursai mokiniams, stojimo į JMB draugiją nuostatai. Nuo 1999 metų jaunųjų miško bičiulių veiklą palaiko ir remia Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. Šia iniciatyva ugdomi mokinių gamtos stebėjimo įgūdžiai, gamtosaugos žinios ir atsakomybė bei meilė Tėvynei bei Gamtai.

Info: Lietuvos miškininkų sąjungos Jaunųjų miško bičiulių sambūris


2015.10.20 09:10 Įkelta iš "Generalinė miškų urėdija" tinklalapio.
Adresas: http://www.gmu.lt

 

Grįžti

Administracija

Girininkijos

Kiti padaliniai

Grįžti

Informacija

Administracija

Girininkijos

Kiti padaliniai

Grįžti