LR aplinkos ministerija Miškų valdymo tarnyba

Informacija

Naujienos

2015.08.19
Miškininkai kviečiami teikti paramos paraiškas elektroniniu būdu

Būtina parengti projektą
Pagal KPP veiklos sritį „Miško veisimas“ remiamas miško veisimas (vienkartinė kompensacinė išmoka), taip pat įveisto miško priežiūra, apsauga ir ugdymas (12 metų mokama kasmetė kompensacinė išmoka).
Naujuoju finansiniu laikotarpiu parama mokama ne už medžių kategorijas, kaip buvo iki šiol, o už medžių rūšis. Be to, pagal naująją programą miškas gali būti veisiamas tiek miško ūkio paskirties, tiek ne miško ūkio paskirties žemėje. Kai miškas veisiamas ne miško ūkio paskirties žemėje, pareiškėjas iš Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus turi būti gavęs leidimą jį įveisti.
Paramos pareiškėjai privalo turėti ir parengtą projektą kartu su visais jo priedais. Projektas turi atitikti Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų reikalavimus, būti patvirtintas miškų urėdijos, miškų urėdo ar jo įgalioto valstybinio miškų pareigūno. Projekte būtina nurodyti, kad želdinius sudarytų ne mažiau kaip 10 proc. lapuočių medžių rūšių ir ne daugiau kaip 60 proc. ąžuolų ir (arba) 40 proc. liepų.

Sodinti – tik po patvirtinimo
Parama neteikiama, jei projekte suprojektuotas želdinimo ir (arba) žėlimo plotas sudaro mažiau nei 70 procentų viso veisiamo ploto. Taip pat – jei sodinami trumpos rotacijos želdiniai, kalėdinės eglutės ir greitai augančių rūšių medžiai, skirti energijai gaminti. Parama neteikiama ir tuo atveju, kai miškas veisiamas plote, kuriame plynai iškirsti savaime mišku apaugantys ar apaugę plotai yra įrašyti į miškų valstybės kadastrą arba Valstybinės miškų tarnybos (VMT) duomenų bazę kaip miškas arba žemė, apauganti mišku.
Parama neteikiama ir jeigu miškas veisiamas kaip kompensacija už verčiamą kitomis naudmenomis miško žemės plotą.
Pareiškėjai, gavę paramos paraiškos patvirtinimą, privalo mišką įveisti per tris artimiausius miško želdinimo sezonus nuo paramos paraiškos pateikimo dienos.

Vertinimas – atrankos kriterijais ir balais
Pareiškėjų projektai bus vertinami pagal 8 veiklos srities taisyklėse nustatytus atrankos kriterijus, už jų atitikimą suteikiami balai. Privalomas mažiausias paramos paraiškų atrankos balų skaičius yra 30. Jeigu surenkama mažiau balų, paraiška atmetama. Paraiškose prašomai paramos sumai viršijus skirtąją, bus sudaroma projektų pirmumo eilė, pirmenybę teikiant daugiausia balų surinkusiems pareiškėjų projektams. Daugiau informacijos apie paramos pagal su plotu susijusias KPP priemones teikimo sąlygas galima rasti NMA interneto svetainėje.


https://www.nma.lt/index.php/naujienos/miskininkai-kvieciami-teikti-paraiskas-elektroniniu-budu/6815
2015.08.19 14:08 Įkelta iš "Generalinė miškų urėdija" tinklalapio.
Adresas: http://www.gmu.lt

Grįžti

Administracija

Girininkijos

Kiti padaliniai

Grįžti

Informacija

Administracija

Girininkijos

Kiti padaliniai

Grįžti