LR aplinkos ministerija Miškų valdymo tarnyba

Informacija

Naujienos

2017.04.11
MIŠKO SODINIMO TALKA UŽUSALIUOSE

Š. m. balandžio 8 d. VĮ Jonavos miškų urėdijoje, kaip ir visoje Lietuvoje, vyko Nacionalinė miško sodinimo šventė 2017. Jos metu gausus būrys jonaviečių susirinko į miško sodinimo talką Užusalių girininkijoje. Talkininkus priėmė miškų urėdas Rolandas Skuja ir Užusalių girininkijos girininkas Žilvinas Koncevičius.

Atvykus į paskirtą sodinimui plyno kirtimo kirtavietę, jau laukė išrikiuoti darbo įrankiai bei sodinimui paruošti eglaičių, pušaičių ir berželių medeliai. Kibę į darbą net nepastebėjome, kaip skirtas sodinimui plotas užsipildė pasodintais sodmenimis. Ir nors oras talkos metu nelepino, pūtė žvarbokas vėjas, talkininkai dirbo net sušilę. Smagu buvo matyti, kaip sodinimui paruoštose vagose žemė pasidabina žaliomis eglaitėmis, pušaitėmis bei liaunais berželiais. Iš viso talkos metu buvo pasodinta 3000 vnt. pušaičių, 1800 vnt. eglaičių ir 600 vnt. berželių 1,3 ha plote.


Administracija

Girininkijos

Kiti padaliniai

Grįžti

Informacija

Administracija

Girininkijos

Kiti padaliniai

Grįžti