LR aplinkos ministerija Miškų valdymo tarnyba

Informacija

Naujienos

2015.09.18
Nereikalingo turto pardavimo aukcionas

VĮ Jonavos miškų urėdija skelbia ilgalaikio materialaus turto, pripažinto nereikalingu arba netinkamu naudoti, pardavimo viešąjį aukcioną. Su parduodamo turto pradinėmis pardavimo kainomis ir pardavimo sąlygomis galima susipažinti įmonės interneto svetainėje www.jmu.lt. Aukcionas įvyks 2015 m. rugsėjo 25 d. 10 val. adresu: Miško g. 1, Jonava. Neįvykus pirmajam aukcionui, pakartotini vyks ten pat 2015 m. spalio 2 d. 10 val. ir spalio 9 d. 10 val. Informacija teikiama tel. (8 349) 53252, 8 655 54416, 8 652 07570. Atsakingas asmuo – vyr. inžinierius Raimondas Vincevičius.

 

 

Eil. 
 Nr.

Turto pavadinimas

Įsigijimo(pagaminimo*)metai

Kiekis
vnt

Pradinė vieneto pardavimo kaina, EUR, be PVM 21%

Pastabos

1

Traktorius LKT-81T

Valst Nr. 2557 LY

2004/2005

1

5000,00

Techniškai netvarkingas: Variklio gedimas, susidėvėję padangos, viso traktoriaus   vibracija, gedimas transmisijoje.

     

Pagrindinių priemonių aukcionas vyks 2015 m. rugsėjo 25 d. 1000 val. miškų urėdijos posėdžių salėje.

Neparduotų prekių pakartotiniai aukcionai vyks 2015 m. spalio 2 d. 10 00 val. ir spalio 9 d. 10 00 val. toje pačioje vietoje.

Nustatytas trijų darbo dienų apmokėjimo terminas už parduotas prekes ir:

               1. 5.00  Eur  aukciono dalyvio ir  10.00 Eur  aukciono žiūrovo mokestis,

          2. 50 % perkamos prekės pradinės kainos įnašas.

          Pradinis įnašas mokamas pavedimu į miškų urėdijos sąskaitą LT8440010043900060216. Jis įskaitomas nupirktos prekės kainą, o nieko nenupirkusiems dalyviams jis grąžinamas.

 

Dėl techninio stovio teirautis mechaniko Vytauto Valaikos 8-652-07570

Grįžti

Administracija

Girininkijos

Kiti padaliniai

Grįžti

Informacija

Administracija

Girininkijos

Kiti padaliniai

Grįžti