LR aplinkos ministerija Miškų valdymo tarnyba

Informacija

Naujienos

2015.10.20
Per medžioklės sezoną leista sumedžioti 60 vilkų

        ANustatant limitą taip pat atsižvelgta į vilkų apskaitos duomenis ir jų padarytą ūkiniams gyvūnams žalą. Vilkų apskaitos, atliktos 2015 m. vasario 3 d. ir 6 d., duomenimis, Lietuvoje gyvena ne mažiau kaip 292 vilkai. Šiemet iki rugsėjo 1 d., savivaldybių administracijų pateiktais duomenimis, buvo užregistruoti 192 atvejai, kai vilkai padarė žalos ūkiniams gyvūnams – 32 proc. daugiau nei per tą patį laiką praėjusiais metais.

2015-2016 m. medžioklės sezono 60 vilkų limitas yra beveik dvigubai didesnis nei praėjusį sezoną (buvo leista sumedžioti 33 vilkus). Tokiam mokslininkų rekomenduotam skaičiui pritarė ir Žemės ūkio ministerija.

Šiemet pusė vilkų sumedžiojimo limito paskirstyta 11 savivaldybių, kuriose vilkų padaryta žala ūkiniams gyvūnams buvo didžiausia. Kita pusė limito bus naudojama visoje šalyje. Taip pat nustatyta, kad minėtoms savivaldybėms neišnaudojus limito iki gruodžio 31 d., jis galės būti panaudojamas visoje šalies teritorijoje.

Kaip ir visoje Europos Sąjungoje, vilkas mūsų šalyje priskirtinas saugomoms rūšims. Šiai rūšiai saugoti yra skirtas Vilko apsaugos planas. Lietuvos vilkų populiacija įrašyta į Europos bendrijos svarbos rūšių, kurių ėmimui iš gamtos ir naudojimui gali būti taikomos tvarkymo priemonės, sąrašą, taip pat Europos laukinės gamtos ir gamtinės aplinkos apsaugos konvencijos saugomų rūšių sąrašą. Dėl didelės šių žvėrių padaromos žalos mūsų šaliai padaryta išimtis – vilkus galima medžioti. Jų medžioklė mūsų šalyje yra ribojama nustačius jos laiką ir leidžiamų sumedžioti vilkų skaičių. Pagal Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykles vilkų medžioklės sezonas prasideda spalio 15 d. ir tęsiasi iki balandžio 1 d.

„Nors vilkų populiacija turi būti reguliuojama juos medžiojant, bet gyvulininkystei šalyje vis plečiantis, vien medžiojimas ir patirtos žalos kompensavimas visų problemų neišspręs. Norėdami sumažinti vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą, šalia vilkų populiacijos reguliavimo turime pasirūpinti ir tinkamomis ūkinių gyvūnų apsaugos priemonėmis“, – sako aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas. Siekdama rasti ilgalaikį sprendimą, kaip reguliuoti vilkų gausą, mažinti jų daromą žalą ir kartu užtikrinti jų, kaip visoje ES saugomų gyvūnų, apsaugą, Aplinkos ministerija toliau tęs diskusijas su visomis suinteresuotomis institucijomis – Žemės ūkio ministerija, ūkinių gyvūnų augintojų asociacijomis, savivaldybėmis, nevyriausybinėmis aplinkosaugos organizacijomis ir medžiotojus vienijančiomis organizacijomis.

Įkelta iš AM.LT Komunikacijos skyrius
2015-10-14 

 

Grįžti

Administracija

Girininkijos

Kiti padaliniai

Grįžti

Informacija

Administracija

Girininkijos

Kiti padaliniai

Grįžti