LR aplinkos ministerija Miškų valdymo tarnyba

Informacija

Naujienos

2015.06.02
Profesionalios medžioklės plotai bus tvarkomi kitaip

Naujai reglamentuoti profesionalios medžioklės plotų tvarkymo tikslai, taip pat numatyta nauja registravimosi medžioti šiuose plotuose ir apmokėjimo už medžioklę tvarka, nustatyta, kokia informacija apie medžiokles ir kada turi būti teikiama visuomenei.

Siekiant skaidrumo ir vengiant galimo piktnaudžiavimo profesionalios medžioklės plotuose, miškų urėdijoms nustatyta pareiga skelbti informaciją apie profesionalios medžioklės plotuose organizuojamas medžiokles ir registraciją į jas savo interneto svetainėse, Lietuvos ir užsienio specializuotose interneto svetainėse, spaudoje. Taip pat panaikintos lengvatos, taikytos miškų urėdijų darbuotojams medžiojant šiuose plotuose.

Naujuosius Profesionalios medžioklės plotų tvarkymo ir naudojimo nuostatus galite peržiūrėti ČIA .

http://www.am.lt/ Visuomenės informavimo skyrius

2015-05-29.

Grįžti

Administracija

Girininkijos

Kiti padaliniai

Grįžti

Informacija

Administracija

Girininkijos

Kiti padaliniai

Grįžti