LR aplinkos ministerija Miškų valdymo tarnyba

Informacija

Naujienos

2014.11.20
Tyrimas: visuomenės požiūris į aplinką ir jos tvarkymą

Geriausiai informuoti respondentai jautėsi apie atliekų rūšiavimą ir gyvosios gamtos apsaugą. Daugiau kaip 18 proc. apklaustųjų nurodė, kad jiems labiausiai trūksta informacijos apie renovaciją.  Didžiausią tokios informacijos trūkumą jaučia 55–74 m. amžiaus žmonės, Alytaus, Šiaulių ir Vilniaus apskričių gyvenantojai.

Susidūrę su aplinkosaugos, statybos ar būsto klausimais, gyventojai dažniausiai kreipiasi į pažįstamus (apie 32 proc.), apie 30 proc. atsakymų ieško savivaldybėje, dar apie 28 proc. – Aplinkos ministerijos interneto svetainėje. Pastarąjį šaltinį dažniausiai renkasi 15–34 m. amžiaus žmonės, aukštąjį išsilavinimą įgiję piliečiai, didesniuose Panevėžio, Marijampolės ir Klaipėdos apskričių miestuose gyvenantys apklaustieji.

Atliekas ar bent dalį jų rūšiuojantys atsakė per 70 proc. apklaustųjų. Paklausti, kas paskatintų visuomenę rūšiuoti atliekas, po 38 proc. apklaustųjų nurodė, kad tam reikia pastatyti daugiau rūšiavimo konteinerių ir rūšiuojantiems sumažinti mokesčius už atliekų tvarkymą. Dar 17 proc. apklausos dalyvių mano, kad rūšiuoti atliekas paskatintų geresnis visuomenės informavimas.

Paklausti apie tai, kaip galima kovoti su šiukšlintojais, respondentai atsakė, kad reikėtų padidinti baudas (38 proc. apklaustųjų), išaiškintiems šiukšlintojams skirti viešųjų aplinkos tvarkymo darbų (23 proc.), organizuoti daugiau reidų (21 proc.), skatinti žmones pranešti apie šiukšlintojus (14 proc.). 2 000–20 000 gyventojų turinčių gyvenviečių ir Kauno apskrities gyventojai dažniau nurodė, kad efektyvus būdas kovoti su šiukšlintojais – baudų padidinimas. Vilniaus apskrities gyventojai dažniau įvardijo, kad reikėtų organizuoti daugiau reidų. Už viešųjų aplinkos tvarkymo darbų skyrimą dažniau pasisakė rajonų centrų ir didelių miestų gyventojai bei gyvenantieji Panevėžio ir Utenos apskrityse.

Labiausiai orą teršiančiais veiksniais apklaustieji nurodė pramonę (apie 48 proc.) ir transportą (apie 45 proc.). Namų šildymą malkomis, anglimis kaip galimą oro taršos priežastį nurodė 5 proc. apklaustųjų. Dar apie 2 proc. apklausos dalyvių nuomone, labiausiai orą teršia elektrinės.

AM.LT Visuomenės informavimo skyrius

2014-11-19.

Grįžti

Administracija

Girininkijos

Kiti padaliniai

Grįžti

Informacija

Administracija

Girininkijos

Kiti padaliniai

Grįžti