ES parama miško savininkams


ES parama miško savininkams
PADIDĖJO KOMPENSUOJAMA FIKSUOTA SUMA APŽELDINIMUI MIŠKU 2010.02.05  
foto

Tai vienintelė  Nacionalinės mokėjimo agentūros programa, kuri kompensuojama 100 proc.

Tai reiškia, kad savininkas, neviršijęs žemiau pateiktoje lentelėje išvardintų įkainių, atgauna visą 100 proc. išleistą apželdinimui sumą, įskaitant mokesčius.

 

Tikslas

Skatinti mieste gyvenančių miško ir žemės savininkų investicijas į savo valdas, kurios dažnai yra nenaudojamos arba yra pastovus „galvos skausmas“, ką daryti su turima žeme.

 

 

Kodėl naudinga?

 1. Nebereikia dirbti (šienauti, galvoti kur ir kam parduoti šieną ir pan.), kasmet deklaruoti ir gauti nedideles kompensacijas, nors žemės vertė išlieka ta pati.
 2. Pasodintas miškas kasmet auga ir žemės vertė kyla.
 3. Aplink naujai statomas arba planuojamas statyti sodybas pasodintas miškas pagerina aplinką. Dokumentų tvarkymas gali užtrukti nuo kelių iki keliolikos metų (norint gauti leidimą statyti pastatus miške). Tuo tarpu pasodintas beržynas ar maumedynas per 2-5 metus gali užaugti į matomą mišką, tai yra iki 1,5-4 metrų aukščio. O norint užsiauginti ir dar spėti nusikirsti mišką, rekomenduojama sodinti greitai augančias hibridines drebules, kurias galima retinti po 12 metų, o kirsti plynai po dar po 8 metų (aukštis 20 m ir skersmuo 20 cm - 20 metų amžiaus). Taigi miškų įveisimas gali duoti įvairiapusę naudą.

 

Ką gauna žemės savininkas?

 1. Atgauna visas patirtas įveisimo išlaidas, o jei darbus daro pats, savo ar šeimos narių padedamas, dar gauna pinigų už sau atliktus darbus.
 2. Gauna kasmetinę fiksuotą išmoką penkerius metus įveisto miško priežiūrai ir apsaugai.
 3. Valstybė taip pat yra numačiusi kompensaciją už žemės pavertimą mišku ir 15 metų moka nuo 86,32 iki 383,26 Lt/ha.

 

Nuo ko pradėti, siekiant gauti ES paramą?

 1. Iki paramos paraiškos pateikimo užregistruoti valdą LR žemės ūkio ir kaimo verslo registre (registracija vykdoma rajonų, (pagal žemės valdos vietą) savivaldybėse arba seniūnijose);
 2. Neturėti įsiskolinimų LR valstybės biudžetui ir Valstybinio socialinio draudimo fondui (tikrinama paramos paraiškos vertinimo metu); 
 3. Gauti leidimą įveisti mišką ne miško žemės sklype (leidimą išduoda rajono žemėtvarkos skyrius);
 4. Iš anksto pasirūpinti bent 2-jų metų geros agrarinės būklės žemės palaikymu (pasėlių deklaracijomis), nes nuo to priklauso 15 metų kompensavimo išmokos dydis;
 5. Parengti Miško želdinimo ir žėlimo projektą (projektus rengia mūsų įmonių tinklo „Jungtiniai miškai“ specialistai);
 6. Surinkti visus paraiškoje reikalaujamus dokumentus ir užpildytas paraiškas pateikti teritoriniam Nacionalinės mokejimo agentūros skyriui (užpildyti paraiškas, parengti sąmatas Jums padės „Jungtinių miškų“ konsultantai).

 

Specialieji tinkamumo kriterijai

 1. Savininko žemė turi būti įregistruota LR žemės ūkio ir kaimo verslo registre.
 2. Dirvožemio našumo balas (įrašytas kadastro pažymėjime) neturi viršyti 39 balų.
 3. Plotas turi būti nemelioruotas arba melioracija neveikianti (sutikimas iš vietinės melioracijos tarnybos).
 4. Leidimas miškui įveisti išduodamas tik atitinkant aukščiau išvardintiems reikalavimams.

 

Miško įveisimo ir priežiūros išmokos

 

 

 

 

Miško želdinių sudėtis

Miško įveisimo išmoka, Lt/ha

(100%)

Kasmetinė įveisto miško priežiūros ir apsaugos išmoka, Lt/ha

 

 

Palanki

ūkininkauti

vietovė

 

 

Mažiau

palanki

ūkininkauti

vietovė

Spygliuočių su minkštaisiais lapuočiais* (ne mažiau kaip 20 proc.) ar minkštųjų lapuočių želdiniai

4698,57

5369,79

1330,01

Spygliuočių ir/ar minkštųjų lapuočių želdiniai su ne mažiau kaip 20 proc. kietųjų lapuočių** ir/ar liepų priemaiša

6264,79

7159,72

1551,34

Kietųjų lapuočių ir/ar liepų želdiniai su spygliuočių ir/ar minkštųjų lapuočių priemaiša iki 40 proc.

7830,95

8949,65

1773,35

Kietųjų lapuočių, liepų, selekcinių drebulių (įskaitant hibridines drebules) grynieji želdiniai

9397,14

10 739,59

1773,35

Ąžuolų želdiniai, kai pasodinta ir apsaugota individualiomis apsaugomis ne mažiau kaip 2500 vnt./ha ąžuolo sodmenų

14 095,71

16 109,38

2216,69

Greitai augančių hibridinių drebulių trumpos rotacijos plantaciniai želdiniai

9397,14

10 739,59

-

Kitų greitai augančių medžių*** trumpos rotacijos plantaciniai želdiniai

4698,57

5369,79

-

                 

   * minkštieji lapuočiai - beržas, juodalksnis, mažalapė liepa, drebulė, hibridinė drebulė.

 ** kietieji lapuočiai - papr. ąžuolas, bekotis ąžuolas, papr. bukas, papr. uosis, papr. klevas, kalninė guoba.

*** greitai augantys medžiai - tuopa, drebulė, baltalksnis. 

VĮ jonavos miškų urėdija parduoda miško sodmenis miškų įveisimui ir teikia paslaugas privačių žemių savininkams . Paslaugų įkaininiai patalapinti mūsų svetainės skyrelyje "Privačių miškų savininkams->DĖL PASLAUGŲ PRIVAČIŲ MIŠKŲ SAVININKAMS".    
Straipsnis paimtas iš internetinės svetainės 
http://www.girininkija.lt/index.php?lang=1&sid=449