KAS ŽINOTINA MIŠKO SAVININKUIKas žinotina miško savininkui

_________________________________________________________________________________________________

Kas gali patarti, Kaip tvarkyti ir prižiūrėti Privatų mišką?
Aplinkos ministerijos Miškų departamento Privačių miškų skyrius
(A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius; 612, 611 kabinetai,
tel. 8-5 2722775, 8-5 2722518,
Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija
(A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius; 801, 815 kabinetai, tel. 8-5 2727907, 8-5 2756937) el.p. vaai@nt.gamta.lt

 

Regionų aplinkos apsaugos departamentų (RAAD) Miškų kontrolės skyriai
RAAD Miškų kontrolės skyrius Adresas Telefonas
Alytaus Kauno g. 69, Alytus 8-315 56751
Kauno Romainių g. 2, Kaunas 8-37 440647
Klaipėdos Birutės g. 16, Klaipėda 8-46 310509
Marijampolės Vilkaviškio g. 71, Marijampolė 8-343 91372
Panevėžio Tiekimo g. 8a, Panevėžys 8-45 460715
Šiaulių Žalioji g. 2, Taločiai, Šiaulių r. 8-41 547060
Utenos Metalo g. 11, Utena 8-389 61040
Vilniaus Smolensko g. 15, Vilnius 8-5 2334795

 

Miškų urėdijos
Jų Lietuvoje yra 42. Jums artimiausios miškų urėdijos adresą ir telefonus
galite sužinoti Generalinėje miškų urėdijoje
(A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. 8-5 2734021, faks. 8-5 2734004,
el. p. info@gmu.lt).
Miško savininkai nemokamai konsultuojami ne tik miškų urėdijose,
bet ir jų girininkijose kiekvieną antradienį nuo 8 iki 12 val.
(išsamesnė informacija apie miškų urėdijas: www.gmu.lt).Nacionalinių parkų direkcijos
(išsamesnė informacija: www.vstt.lt):
Aukštaitijos (Palūšės k, Ignalinos r., tel. 8-386 47483)
Dzūkijos (Miškininkų g. 2, Marcinkonys, Varėnos r., tel. 8-310 44736)
Žemaitijos (Didžioji g. 10, Plateliai, Plungės r., tel. 8-448 49061)


_________________________________________________________________________________________________________________

KUR RENGIAMI MIŠKO SAVININKŲ MOKYMO KURSAI?
Kasmet šalyje apmokomi keli tūkstančiai privačių miškų savininkų. Miško savininkų mokymo kursus rengia miškų urėdijos, Lietuvos miško savininkų asociacijos rajoniniai skyriai kartu su VšĮ „Privačių miškų plėtros centru", Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Miškininkystės informacinis centras pagal Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijų patvirtintas miško savininkų mokymo programas. Kursai trunka vieną savaitę ir yra nemokami.
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Miškininkystės informacinis centras parengė 9 specializuotas miško savininkų mokymo programas. Miško savininkai, išklausę atitinkamų programų kursus, galės įgyti:
•     teisę turėti asmeninį žymeklį kirstiniems medžiams ženklinti
•     miško pjovėjo kvalifikaciją
•     medžiotojo-selekcininko kvalifikaciją.

___________________________________________________________________________________________________________________

KOKIŲ TEISĖS AKTŲ TURI LAIKYTIS MIŠKO SAVININKAI?
Miško savininkui svarbiausi teisės aktai yra:
•     Lietuvos Respublikos miškų įstatymas
•     Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatai.
Be to, dar yra visa eilė taisyklių ir tvarkų, su kuriomis galima susipažinti kreipiantis į miško savininkų konsultantus arba miško savininkų mokymo kursų metu. Svarbiausi privačių miškų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai ar naujai priimti teisės aktai spausdinami Lietuvos miškininkų mėnraštyje „Mūsų girios". Visi aktualūs privačių miškų tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai yra publikuojami internete:
•     Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų paieškos sistema www.lrs.lt (informacija nemokama, pateikiami visi teisės aktai)
•     Teisės aktų paieškos sistema „Litlex" www.litlex.lt (informacija mokama, pateikiami visi teisės aktai)
•     Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisės aktų paieškos sistema www.lrvk.lt (informacija nemokama, pateikiami Vyriausybės nutarimai)
•    Teisinė informacija Aplinkos ministerijos tinklapyje www.am.lt (informacija nemokama, pateikiami ministro įsakymai).______________________________________________________________________________________________________________

Kur galima pamatyti tinkamo miškų tvarkymo pavyzdžius?
Pagal bendrą Lietuvos - Švedijos projektą „Miškų ūkio konsultantų apmokymas bei tvaraus
ir subalansuoto miškų ūkio demonstracinių plotų miško savininkams įkūrimas" įsteigti aštuoni
demonstraciniai plotai:
Dubravos eksperimentinės - mokomosios miškų urėdijos Vaišvydavos girininkijoje,
Kretingos miškų urėdijos Kūlupėnų girininkijoje,
Panevėžio miškų urėdijos Krekenavos girininkijoje,
Šakių miškų urėdijos Užnykio girininkijoje,
Šiaulių miškų urėdijos Kurtuvėnų ir Vainagių girininkijose,
Utenos miškų urėdijos Vyžuonų ir Balčių girininkijose,
Veisiejų miškų urėdijos Kapčiamiesčio girininkijoje,
Vilniaus miškų urėdijos Dūkštų ir Sudervės girininkijose.
Demonstraciniai plotai įsteigti įvairiuose medynuose. Čia miško savininkai mokomi ir konsultuojami, parodant ir gerus, ir blogus ūkininkavimo miškuose pavyzdžius. Miško savininkai čia gali atpažinti tas situacijas ir problemas, su kuriomis jie susiduria tvarkydami savo mišką, ir gauti patarimų kaip jų išvengti. Demonstraciniuose plotuose aiškinama apie medienos ruošos technologijas, biologinės įvairovės išsaugojimo svarbą, supažindinama su miško atkūrimo būdais, želdinių bei žėlinių priežiūra ir apsauga, su jaunuolynų ugdymu ir miškų produktyvumo didinimu, su kraštovaizdžio stabilumo ir aplinkos kokybės išsaugojimu ir kitomis ekologinėmis, ekonominėmis bei socialinėmis miškų funkcijomis.


___________________________________________________________________________________________________________________

Miškas - tai vienas svarbiausių gamtos turtų Lietuvoje. Ne tik valstybinis, bet ir privatus miškas yra nacionalinis turtas, kuris turi būti išsaugotas ateities kartoms. Miškas ne tik teikia medieną ir kitus miško produktus, bet yra ir gyvūnijos prieglobstis, gryno oro bei švaraus vandens šaltinis, apsaugos nuo vėjo priemonė, vieta, kurią daugelis miesto ir kaimo gyventojų dažnai pasirenka laisvalaikio praleidimui.
Aplinkos ministerija nuo 2002 metų lapkričio mėnesio koordinavo Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos kartu su Švedijos Pietų Gotlando Regionine miškų tarnyba vykdomą ir SIDA finansuojamą projektą „Miškų ūkio konsultantų apmokymas bei tvaraus ir subalansuoto miškų ūkio demonstracinių plotų miško savininkams įkūrimas". Pagrindinis projekto tikslas - propaguoti tvaraus ir subalansuoto miškų ūkio plėtrą Lietuvoje. Kitais žodžiais tariant -patarti miško savininkui, kaip tvarkyti savo mišką, kad jis teiktų naudą ne tik jam pačiam, bet ir kitiems šalies gyventojams.
Privatūs miškai 2004 m. sausio 1 d. Lietuvoje užėmė 641,9 tūkst. hektarų plotą arba 31,4 % visų šalies miškų. Miško savininkų skaičius siekė beveik 209 tūkstančius. Šie skaičiai nuolatos didėja, atkuriant nuosavybės teises į miškus buvusiems savininkams. Vidutinė miško valda yra apie 4,5 ha. Numatoma, kad, užbaigus žemės (miškų) reformą, privatūs miškai Lietuvoje sudarys apie 40 - 45 % šalies miškų ploto._________________________________________________________________________________________________________________________