MIŠKO LANKYTOJO ATMINTINĖ

  MIŠKAS - ŽMOGUI.  
 
    ŽMOGUS-MIŠKUI?..
Lietuvos miškai... Gražiausiais poetų posmais apipinti, skambiausiomis dainomis apdainuoti... Vieta, kur po įtemtų darbų apsivalo siela, pasisemiama sveikatos ir ramybės. Miškas - naivus ir atviras kaip vaikas, atiduodantis žmogui save visą, tikėdamasis jo padėkos ir meilės... Deja, išmėtytos šiukšlės, išdegusio miško plotai byloja ką kitą... Rūpindamiesi savimi, žmonės dažnai pamiršta, kaip skaudžiai galima sužeisti žaliąjį brolį...
Keistis niekada ne vėlu...Sustokime akimirkai vaiskioje miško proskynoje... Apsidairykime ir įsiklausykime... Švelniai glostantys vėjo gūsiai, medžių šakose žaidžiantys saulės spinduliai, raminantis upelių čiurlenimas, svaiginantis pušų kvapas, paukščių klegesys, gležnas eglutės sodinukas, laukiantis atsargaus prisilietimo... į kelio pusę galvą pasuka išdidusis elnias, po skarota egle ausimis karpo kiškis, miško glūdumoje sustingsta šernų šeimyna.... Tai - jų pasaulis. Neardykime jo. Pasakykime sau ir kitiems: „SAUGOK MIŠKĄ. NEUŽDEK. NEŠIUKŠLINK....PASODINK MEDĮ... Tiesios - būk ŽMOGUMI..."
  
   
     
 

O giruže, o neliečiama, šventoji. Begaline nuo rytų lig vakarų, Kur saulelei žalią patalą pakloji Anapus užuolaidos žarų...
Nūn vidudienio lietus tave nuplovė, Paūkavę padūmavę dar šilai Kvepia didelė ir skambanti šventovė, Ir tiesiog j dangų kyla
smilkalai.
O giruže..          K. Bradūnas


 
                                 
 
   
   
     
     
 
 
     
 

UGNIS - PIKČIAUSIAS MIŠKO PRIEŠAS!
Kasmet Lietuvoje kyla per 600 miško gaisrų, išdega apie 300 ha medynų.
Miško gaisrai per trumpą laiką sunaikina ne tik medžius. Viename degančio miško hektare žūva 6-7 mln. dirvožemyje gyvenančių mikroorganizmų, daugybė vabzdžių, paukštelių, įvairiausių augalėlių. Pats derlingiausias dirvožemio sluoksnis atsikuria tik per 3-4 metus. O ką jau kalbėti apie oro taršą...
Valstybiniams miškams kasmet padaroma žala siekia pusę milijono litų.
Priešgaisrinei miškų apsaugai miškų urėdijos kasmet išleidžia apie 3-4 mln. Lt.
Beveik 100 proc. visų miško gaisrų sukelia žmonės, neatsargiai ir neatsakingai besielgiantys su ugnimi!
Pastebėję degantį mišką, skubėkite jį užgesinti turimomis priemonėmis: automobilio gesintuvu, kastuvu, lapuočių medžių šakų šluotomis, nukirsto jauno medelio vešlia laja. Jei patys to neįstengiate, skubiai praneškite arčiausiai esančiai (telefonai pateikiami lentelėje) miškų urėdijai arba Priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai tel. 01 arba mob. tel. 101 (Omnitel tinkle), 011 (Bitės GSM, Tele 2 tinkluose).ATMINKITE, KAD:
...negalima deginti Šiukšlių, mėtyti neužgesintų degtukų, nuorūkų ar kitų daiktų, nuo kurių gali kilti gaisras miške arba arčiau nei 50 m iki jo ribos.
...pažeidusieji miškų priešgaisrinės apsaugos taisykles baudžiami nuo 50 iki 100 Lt.
...laužą galima kūrenti tik įrengtoje laužavietėje. Baigus kūrenti, būtina kruopščiai užpilti jį žemėmis arba užlieti vandeniu, kol jis visiškai nustos rusenti.
...naikinantys mišką arba žalojantys jį (padegant arba nerūpestingai besielgiant su ugnimi arba kitaip sukėlę miško gaisrą) baudžiami nuo 500 iki 1000 Lt.
...draudžiama deginti augalinės kilmės atliekas miške, aukštapelkėse, durpingose vietose ar vietovėse, esančiose arčiau kaip 100 metrų nuo miško.
...negalima deginti sausos žolės laukuose, nes ji žaibiškai pasieks artimiausią mišką.
...deginantys sausą žolę, nukritusius lapus, šiaudus ir kt, pažeidžiant aplinkos apsaugos reikalavimus, baudžiami nuo 50 iki 400 Lt.


 
   
   
     
 
 
 
MIŠKE ELKIMĖS KULTŪRINGAI
Šiukšlindami miške - pabrėžiame kultūros nebuvimą, negerbiame gamtos ir žmogaus, kuris čia atvyks po mūsų. Be to, dovanojame ateities kartoms „palikimą", kuris jų tikrai nedžiugins: konservų dėžutės miške dūlėja iki 90 metų, plastiko pakuotes - nuo 80 iki 200, stikliniai buteliai - 900 metų!
Miške nepalikime šiukšlių, tepaluotų skudurų, buitinių ar statybinių atliekų. Rūpindamiesi savo dvasine ir fizine sveikata, paraginkime vieni kitus: mažieji - didžiuosius, didieji mažuosius - išvykstant iš poilsiavietės visada palikti ją tvarkingą!
Teršiantys aplinką buitinėmis šiukšlėmis, baudžiami nuo 100 iki 300 Lt
Miške automobiliais važinėkime tik keliais, nestatykime jų tarp medžių ar ant gyvosios miško paklotės.
Miško lankytojai, važinėjantys miškais uždraustose vietose, statantys palapines ir automobilius neleistinose vietose baudžiami nuo 75 iki 100 Lt.
Lietuvos miškininkai laukia miško lankytojų. Tai liudija puikiai įrengtos poilsiavietės, apžvalgos aikštelės. Nelaužykime jose esančių miško baldų, informacinių ir priešgaisrinių stendų. Nežeiskime žmonių, nuoširdžiai ir pasiaukojamai dirbančių miškų ir žmonių labui, širdžių...
 
 

MYLĖKIME VISA, KAS GYVA!
Grybaudami neieškokime jaunų grybų po miško paklote - taip grybaujant sužalojama grybiena.
Uogaujant nenaudokime lapus draskančių šukų. Uogos nederės daugelj metų.
Lietuvos miškams kenkia daugiau nei 100 rūšių vabzdžių ir per 60 rūšių medžių ligų sukėlėjų. Jie negailestingai graužia medžių šaknis, liemenis, spyglius ir lapus, kankorėžius, vaisius ir sėklas, sėjinukus ir sodinukus. Geriausiai ir uoliausiai kenkėjus naikina miškų sanitarai - paukščiai. Rūpinkimės jais: iškeikime inkilus, palikime medžius su uoksais. Gegužę ir birželį leiskime jiems ramiai perėti.
Neardykime ir saugokime skruzdėlynus. Skruzdėlės renka kenkėjų lervas nuo miško paklotės ir medžių lapų ar spyglių.
Svarbiausia, nepamirškime, kad miške mes esame tik svečiai. Svetingai priimti - mokėkime tvarkingai išeiti. Nepažeidę šiems Namams mielos tvarkos, nesugriovę savito, darnaus ir be galo trapaus pasaulio,
apdovanoti su kaupu ir būtinai geresni nei buvome...