Girininkijų kontaktai

Padalinio miškai suskirstyti į 6 girininkijas. Visos padalinio girininkijos vykdo miško ūkinę veiklą. Kerta ir gamina įvairius medienos sortimentus, atkuria kirtavietes, veisia naujus miškus nenaudojamose žemėse, saugo miškus nuo ligų, gaisrų ir kt. neigiamų faktorių, užsiima rekreacine veikla, konsultuoja ir atlieka paslaugas privačių miškų ir žemių savininkams. Girininkijų miškuose prie ežerų, upių ar šiaip gražesnėse vietose įrengta nemažai rekreacinių objektų miško lankytojams. Tai trumpalaikio atokvėpio vietos, stovyklavietės, poilsiavietės ar apžvalgos vietos. Kiekviena girininkija turi išskirtinių bruožų ir savitumų.