Gaižiūnų girininkija

Gaižiūnų girininkija

( Šilasėdų)

  

Gaižiūnų girininkija

Girininkas

Vitalijus Januškevičius

 

652 - 54358

 

vitalijus.januskevicius@vivmu.lt
Eigulys Algimantas Kačegavičius 652 - 54353

Girininko pavaduotojas

Juozas Cechanoveckas

699 - 58143

Eigulys Karolis Pinkevičius 650 - 21490

   Gaižiūnai – kaimas Jonavos rajone, abipus geležinkelio ruožo Jonava-Kaišiadorys.  Seniūnijos centras.

Ties Gaižiūnais išsišakoja geležinkelio linijos į Vilnių ir į Kauną. Vakariniu pakraščiu prateka Taurosta (kairysis Neries intakas), netoliese yra Gaižiūnų poligonas. Į pietus nuo kaimo plyti Gaižiūnų miškai. Šalia kaimo veikė karinis aerodromas.  

 Iš įvairių istoriją atspindinčių dokumentų sužinome, kad prieškario Lietuvoje kariuomenė dėl konflikto su Lenkija negalėjo naudotis Varėnos poligonu, todėl išpirko iš Gaižiūnų kaimo savininkų maždaug 80 km2 žemės plotą ir 1931 m. įsteigė mokomąsias stovyklas. Dar ir dabar galima rasti to meto gyventojų buvusių sodybų liekanas: pamatų akmenis, šulinius.

                      1939 m. m. į Gaižiūnus atvyko TSRS kariuomenė. Jos sudėtyje buvo tankai, aviacijos padaliniai.

                      1941 m. prasidėjus II pasauliniam karui jau birželio 26-27 dienomis vokiečių daliniai apsupo rusų kariuomenę ir po trumpų mūšių užėmė poligoną...

Po karo Gaižiūnų miškai tampa vienu didžiausiu Pabaltijo karinių poligonų. Įsteigiama Pabaltijo karinei apygardai pavaldi Kauno Karinė girininkija. Su Lietuvos miškų administracinėm įstaigom neturi jokių ryšių ir reikalų.

Tik Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, dar sovietų kariuomenei nepalikus mūsų šalies, Kauno Karinė girininkija panaikinama ir miškai, esantys Jonavos rajone, pereina Jonavos miškų urėdijos žinion. Įkuriama Gaižiūnų girininkija. Žinoma, žodelis “karinė” prapuola.

Dabartinės girininkijos veiklos zona įeina į Gaižiūnų – Rumšiškių miškų masyvą. Ribos gana aiškiai sužymėtos pagal gamtinius objektus: Lomenos upelis, Neris  bei Vilniaus- Rygos geležinkelis. Pietuose bičiuliuojasi su Kaišiadorių rajono miškų urėdijos Palomenės girininkijos miškais. Girininkijos plotas apie 4 tūkst. ha. Privačių ir privatizuojamų miškų apie 1000 ha. Vyrauja pušis – apie 2/3. Auga eglės, minkšti lapuočiai. Nors vyrauja pušynai, bet nemažoje dalyje miškai šlapi, net pelkėti.

Gaižiūnų miške yra daugelio upelių pradmenys. Tai Taurosta, Želva. Lomena su Verkstine už Ruklos prie Tartoko atiduoda savo vandenis Neriai. Prie Ruklos miškuose teka Rūklelės upelis. Paminėtinas Ruklos piliakalnis.

Šiuo metu girininkijos girininko pareigas eina Vitalijus Januškevičius nuo 2016m. kovo 18 d. po Tomo Daraškos, kuris girininkavo nuo 2013 m. sausio mėn.. Prieš tai girininkavo Rolandas Skuja po Albino Leskausko nuo 2008 metų.