Pageležių girininkija

Pageležių girininkija

(Ąžuolynės)

 

 Pageležių girininkija

Pareigos

Vardas Pavardė

Tel. Nr.

Mob. Tel. Nr.

Trumpas tel. Nr.

El. paštas.

Girininkas

Albinas Urbonas

30946

   

652 - 54349

2726

   

albinas.urbonas@vivmu.lt

   

Girininko pav.

Dainius Pilipaitis

652-65062

Eigulys

Gytis Palaima

650 - 81830

Eigulys Antanas Marcinkevičius 652 - 54367
Meistras Juozas Cechanoveckas 52408 699 - 58143 2237 juozas.cechanoveckas@vivmu.lt

                 Už Markutiškių sankryžos, abipus Kauno – Zarasų plento yra Pageležių  girininkijos administruojami ir tvarkomi miškai. Rytinėje dalyje ribojasi su Ukmergės rajono miškais, pati girininkijos būstinė dėl istoriškai susiklosčiusių aplinkybių tebėra Ukmergės rajono žemėse. Pietinėje pusėje riba eina Šventosios upe. Girininkijos teritorijoje galima rasti daugumą Jonavos rajono ežerų: Ilgąjį, Gilųjį, Baltąjį, Juodąjį. Girininkijos veiklos teritorijoje yra dalis Upninkų botaninio draustinio (50,3 ha), Šventosios ichtiologinio draustinio (15,0 ha). 2007 m. įsteigtas Paąžuolynės botaninis zoologinis draustinis. Išskirtos penkios kertinės buveinės (12,8 ha), o 168 ha – saugomos teritorijos, kuriose ūkinė veikla nevykdoma. Paminėtini Kapiniškių senkapiai, Dubių piliakalnis. Teritorijoje didelių kalnų, kalnagūbrių, gilių slėnių nėra, daugiausiai lygumos. Kiek labiau raižyti prie Šventosios prigludę plotai.

   Didelėje teritorijos dalyje po mišku slūgso naudingųjų iškasenų klodai: žvyras, smėlis, durpės. Esant dideliam žvyro poreikiui 1973 m. iš girininkijos “fondo” išskirta 430 ha miško žemės ir įkurtas Rizgonių nerūdinių medžiagų kombinatas. “Paaukota” -  daugiausia pokario (1947-1960) metais įveisti jaunuolynai, buvusiuose žemės ūkio naudmenose.

   Nuo seno girininkijos teritorijoje kasamos durpės. Išeksploatuoti Tabalų, Kavaliukų, Žuko raisto, Aklojo ežero, Samanynės, Paąžuolynės durpynai. Didžioji Pageležių miškų dalis priklauso Pageležių – Bareišių miškų masyvui.

   Šiandien Pageležių veiklos teritorija yra 7040 ha miškų: privatūs – 2670, teisių atkūrimui – apie 800 ha, valstybinės reikšmės -  3360 ha.

   Pagal miškų grupes valstybinės reikšmės miškai suskirstyti taip:

    Trečios grupės (apsauginiai)  – 302 ha.

    Ketvirtos grupės (ūkiniai) miškai – 3058 ha.

 Girininkijoje vyrauja spygliuočių miškai – 70,3%, pušynai apie 1360 ha, eglynų apie 800 ha. Lapuočiai sudaro likusius 29,7%, didžioji dalis atitenka beržynams - apie 580 ha. Medynų, kuriuose vyrauja ąžuolynai girininkijoje yra 23 ha.  

   Šiuo metu Pageležių girininkijoje dirba girininkas Albinas Urbonas,  girininko pavaduotojas  Dainius Bernotas bei eigulys Gytis Palaima.