Svilonių girininkija

Svilonių girininkija

(Kalnėnų – Turžėnų)

  

Svilonių girininkija

Girininkas

Kęstutis Kakanis

49921

650-35022

 

kestutis.kakanis@vivmu.lt
Girininko pavaduotojas Emilis Vincevičius 652-54406  

Eigulys

Rimantas Karlonas

656 - 82996

 

  Sviloniai - kaimas Jonavos rajono savivaldybės pietvakariuose, šalia kelio  A6  Kaunas–Zarasai–Daugpilis . Seniūnaitijos centras.

     Po 1919 metų Lietuvos valstybinių miškų padalinimo viena iš 80 - ties girininkijų tapo  ši  girininkija (tuomet vadinta Turžėnų) turinti 6620 ha miškų;  per visą gyvavimo laika  didžiausias kada nors buvęs  girininkijos plotas. Stambi buvo iki 1929 metų, kai po suskaldymo liko dviejų girininkijų teritorijose: Kalnėnų - 2609 ha ir Turžėnų - 2345ha, Girininkijos plotas buvo mažintas 1934 metais iki 2511,8 ha; stambintas 1945 iki 5287,2 ha. Pertvarkos vyko 1947, 1948, 1950, 1953 metais. Įkūrus Jonavos miškų ūki miškai tapo kuruojami naujos Svilonių girininkijos - plotas sudaro 3017 ha, bet miškų pertvarkymai  dar buvo tęsiami 1961, 1976, 1986, 1992. Po 2002 metų pertvarkymų ir miškotvarkos girininkija turi 2450 ha.

   Girininkijoje yra išskirtos 6 kertinės miško buveinės, viso-14 hektarų ploto ir saugomos teritorijos, kuriose sustabdyta miškų ūkinė veikla - 143,2 hektarų plote.    

   Girininkija turi išskirtinų gamtos kūrinių. Tai Storoji Pušis (kv. 29), kurios amžius virš 350 metų, skersmuo - 114 cm, aukštis - 36 metrai, tūris-17,7 ktm. Šis medis  rodos nesensta, dar 1939 metais Kauno „Saulės" gimnazijos moksleiviams sodinant mišką apie pušį, ji atrodė tokia pat didinga kaip ir dabar. D.  Raisto miške „Meškos pėdos" akmuo (kv. 71), kaip ir pušis įtraukti į saugotinų gamtos paminklų sąrašą.   Prie Guldėnų, Neries upėje - Gaidelio akmuo.

    Vaizdingame Šešuvos upės dešiniajame krante kv. 90 prie automagistralės Kaunas - Jonava, Kauno apskrities Jaunieji Miško Bičiuliai 1998 metais pasodino 0,6 ha Ąžuolų giraitę Lietuvos 1000 - mečiui ir atkūrimo 80 garbei paminėti.

       Girininkijoje puoselėjamos 5 atokvėpio vietos, 2 poilsiavietės ir stovyklavietės prie Neries.

      Kęstutis Kakanis – dabartinis šios girininkijos girininkas buvo paskirtas nuo 1991 metų.