Upninkų girininkija

Upninkų girininkija

(Santakos)

 

Upninkų girininkija

Girininkas

Aurimas Šlapikas

35832

652 - 54408

 

aurimas.slapikas@vivmu.lt

Girininko pavaduotoja

Vilma Pilipaitienė

656 -19729

 

Eigulys

Agnius Matulaitis

650 - 21496

 

Eigulys Eividas Krikštaponis 652-54405  

 Upninkų girininkija yra vienintelė girininkija ne tik Jonavoje, bet  ir Lietuvoje, kurios ribos eina net keturiomis upėmis ir upeliais: Nerimi, Šventąja, Širvinta ir Kamaja. Pagal teritorijos plotą – didžiausia Jonavos urėdijos girininkija – 6,5 tūkst. ha”.

    Kaip tiksliau benusakyti girininkijos vietą. Reikia pridurti, jog girininkiją garsina ir nedidukė Lietavos upelė, besislapstanti miškų pavėnėj. Gausūs mokslininkai (geografas Česlovas Kudaba, lingvistas Kazimieras Kuzavinis) teigia, jos šios upelės vardas “pakrikštijo” ir visą mūsų gimtinę. Kaip iš tikrųjų – nepatikrinsi. Belieka spėliot. Nori tikėk, nori ne. Tačiau faktą, jog Upninkų girininkijos teritorijoje įsteigtas Lietavos hidrografinis 143 ha draustinis tenka pripažinti be diskusijų. Tai ne vienintelis draustinis. 10,1 ha plotą užima Upninkų biologinis draustinis. Girininkijos zonoje yra Šventosios ichtiologinis draustinis. Upninkų girininkijoje  auga keli oficialiai nepatvirtinti Lietuvos rekordininkai.

   Literatūroje skelbiama, kad Lietuvoje aukščiausia Drebulė yra 32 metrų. Šioje girininkijoje surasta net keletą drebulių, kurių aukštis 36-38 metrai.

    Dirvožemis nėra derlingas, bet miškams augti tinkamas. Girininkija didžiausia urėdijoje, medienos ruoša taip pat.

    Girininkijos teritorija yra suskirstyta į tris eiguvas. Tačiau vietiniai ir net nutolusių kaimų žmonės girininkiją skirsto į dalis, kurios turi pavadinimus neretai net sunkiai paaiškinamus iš kur atsirado. Štai jų vardai: Skruzdėlynas, Grybas, Kryžius ir pan.

   Vidutiniškai per metus iškertama apie 14-16 tūkst. kub.metrų. Svarbiausias darbus vykdo rangovai.

    Upninkų girininkijai nuo 1991 m. iki 2018 m. vadovavo Dainius Pilipaitis. 

    Šiandien Upninkų girininkijai vadovauja Aurimas Šlapikas.