Darbo užmokestis

DARBUOTOJŲ SKAIČIUS IR DARBO UŽMOKESTIS

 

2015 m. duomenys

  • Bendras darbo užmokesčio fondas  742,7  tūkst. Eur(vienas skaitmuo po kablelio)
  • Vidutinis darbuotojų skaičius  83 darbuotojų;
  • Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 746 Eur.
Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį, Eurais

1.

Miškų urėdas

1

1865

2.

Miškų urėdo pavaduotojas

 

 

3.

Padalinio (skyriaus) vadovas (viršininkas)

9

926

4.

Padalinio (skyriaus ) vadovo (viršininko) pavaduotojas

8

714

5.

Vyriausiasis specialistas  (vyr. miškininkas, vyr. inžinierius)

2

1528

6.

Specialistas

23

739

7.

Darbininkas

40

648