Generalinė miškų urėdija LR aplinkos ministerija Miškų valdymo tarnyba

Informacija

Mažmeninė prekyba

 

VĮ JONAVOS MIŠKŲ URĖDIJOS
MIŠKŲ URĖDAS
ĮSAKYMAS
DĖL APVALIOS MEDIENOS MAŽMENINIŲ KAINŲ NUO 2017-07-01 DIENOS
2017 m. birželio 28 d. Nr. TV-72
Jonava
1. Vadovaudamasis LR Aplinkos ministro 2015 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. D1-752 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2005 M. BIRŽELIO 29 D. ĮSAKYMO NR. D1-327 „DĖL PREKYBOS MEDIENA TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO" 1.8. punktu nuo 2017 07 01 d. n u s t a t a u Apvaliosios medienos pardavimo mažmenines kainas:
             
Eil. Nr. Sortimento pavadinimas Klasė Ilgis, m Stambumo klasių Kaina, Eur už m3
grupė Be PVM Su PVM
1 2 3 4 5 6 7
1. Standartas ( LST EN 1927 - 2 : 2008 )
1.1 Pušies pjautinieji rąstai A 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 85,00 102,85
1.2 Pušies pjautinieji rąstai A 3.0 - 6.0 Stambūs 90,00 108,90
1.3 Pušies pjautinieji rąstai B 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 75,00 90,75
1.4 Pušies pjautinieji rąstai B 3.0 - 6.0 Stambūs 80,00 96,80
1.5 Pušies pjautinieji rąstai C 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 60,00 72,60
1.6 Pušies pjautinieji rąstai C 3.0 - 6.0 Stambūs 65,00 78,65
1.7 Pušies pjautinieji rąstai D 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 56,00 67,76
1.8 Pušies pjautinieji rąstai D 3.0 - 6.0 Stambūs 58,00 70,18
1.9 Pušies pjautinieji rąstai - 3.0 Smulkūs 52,00 62,92
1.10 Pušies pjautinieji rąstai - 3,1 - 6.0 Smulkūs 70,00 84,70
2. Standartas ( LST EN 1927 - 1 : 2008 )
2.1 Eglės pjautinieji rąstai A 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 90,00 108,90
2.2 Eglės pjautinieji rąstai A 3.0 - 6.0 Stambūs 95,00 114,95
2.3 Eglės pjautinieji rąstai B 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 78,00 94,38
2.4 Eglės pjautinieji rąstai B 3.0 - 6.0 Stambūs 85,00 102,85
2.5 Eglės pjautinieji rąstai C 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 75,00 90,75
2.6 Eglės pjautinieji rąstai C 3.0 - 6.0 Stambūs 78,00 94,38
2.7 Eglės pjautinieji rąstai D 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 56,00 67,76
2.8 Eglės pjautinieji rąstai D 3.0 - 6.0 Stambūs 58,00 70,18
2.9 Eglės pjautinieji rąstai - 3.0 Smulkūs 60,00 72,60
2.10 Eglės pjautinieji rąstai - 3,1 - 6.0 Smulkūs 75,00 90,75
3. Standartas ( LST EN 1316- 1 : 2013 )
3.1 Ąžuolo pjautinieji rąstai A 3.0 - 6.0 Stambūs 31 ³ 49 400,00 484,00
3.2 Ąžuolo pjautinieji rąstai A 3.0 - 6.0 Stambūs ³ 50 420,00 508,20
3.3 Ąžuolo pjautinieji rąstai B 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 350,00 423,50
3.4 Ąžuolo pjautinieji rąstai B 3.0 - 6.0 Stambūs 31 ³ 49 390,00 471,90
3.5 Ąžuolo pjautinieji rąstai B 3.0 - 6.0 Stambūs ³ 50 450,00 544,50
3.6 Ąžuolo pjautinieji rąstai C 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 245,00 296,45
3.7 Ąžuolo pjautinieji rąstai C 3.0 - 6.0 Stambūs 31 ³ 49 280,00 338,80
3.8 Ąžuolo pjautinieji rąstai C 3.0 - 6.0 Stambūs ³ 50 310,00 375,10
3.9 Ąžuolo pjautinieji rąstai D 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 170,00 205,70
3.10 Ąžuolo pjautinieji rąstai D 3.0 - 6.0 Stambūs 31 ³ 49 230,00 278,30
3.11 Ąžuolo pjautinieji rąstai D 3.0 - 6.0 Stambūs ³ 50 250,00 302,50
             
2
1 2 3 4 5 6 7
4. Standartas ( LST 2002 : 2013 )
4.1 Uosio pjautinieji rąstai A 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 190,00 229,90
4.2 Uosio pjautinieji rąstai A 3.0 - 6.0 Stambūs 200,00 242,00
4.3 Uosio pjautinieji rąstai B 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 170,00 205,70
4.4 Uosio pjautinieji rąstai B 3.0 - 6.0 Stambūs 185,00 223,85
4.5 Uosio pjautinieji rąstai C 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 160,00 193,60
4.6 Uosio pjautinieji rąstai C 3.0 - 6.0 Stambūs 175,00 211,75
4.7 Uosio pjautinieji rąstai D 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 120,00 145,20
4.8 Uosio pjautinieji rąstai D 3.0 - 6.0 Stambūs 150,00 181,50
4.9 Uosio pjautinieji rąstai - 3,1 - 6.0 Smulkūs 100,00 121,00
5. Standartas ( LST 1609 : 2001/1K:2007 )
5.1 Beržo pjautinieji rąstai A 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 105,00 127,05
5.2 Beržo pjautinieji rąstai A 3.0 - 6.0 Stambūs 110,00 133,10
5.3 Beržo pjautinieji rąstai B 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 87,00 105,27
5.4 Beržo pjautinieji rąstai B 3.0 - 6.0 Stambūs 92,00 111,32
5.5 Beržo pjautinieji rąstai C 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 80,00 96,80
5.6 Beržo pjautinieji rąstai C 3.0 - 6.0 Stambūs 85,00 102,85
5.7 Beržo pjautinieji rąstai D 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 76,00 91,96
5.8 Beržo pjautinieji rąstai D 3.0 - 6.0 Stambūs 78,00 94,38
5.9 Beržo pjautinieji rąstai - 0,5 - 6.0 Smulkūs 45,00 54,45
5.10 Alksnių pjautinieji rąstai A 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 90,00 108,90
5.11 Alksnių pjautinieji rąstai A 3.0 - 6.0 Stambūs 95,00 114,95
5.12 Alksnių pjautinieji rąstai B 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 82,00 99,22
5.13 Alksnių pjautinieji rąstai B 3.0 - 6.0 Stambūs 87,00 105,27
5.14 Alksnių pjautinieji rąstai C 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 80,00 96,80
5.15 Alksnių pjautinieji rąstai C 3.0 - 6.0 Stambūs 83,00 100,43
5.16 Alksnių pjautinieji rąstai D 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 63,00 76,23
5.17 Alksnių pjautinieji rąstai D 3.0 - 6.0 Stambūs 67,00 81,07
5.18 Alksnių pjautinieji rąstai - 3,0 - 6.0 Smulkūs 45,00 54,45
6. Standartas ( LST 1778 : 2001 )
6.1 Drebulės pjautinieji rąstai A 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 65,00 78,65
6.2 Drebulės pjautinieji rąstai A 3.0 - 6.0 Stambūs 70,00 84,70
6.3 Drebulės pjautinieji rąstai B 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 56,00 67,76
6.4 Drebulės pjautinieji rąstai B 3.0 - 6.0 Stambūs 60,00 72,60
6.5 Drebulės pjautinieji rąstai C 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 49,00 59,29
6.6 Drebulės pjautinieji rąstai C 3.0 - 6.0 Stambūs 57,00 68,97
6.7 Drebulės pjautinieji rąstai D 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 43,00 52,03
6.8 Drebulės pjautinieji rąstai D 3.0 - 6.0 Stambūs 45,00 54,45
6.9 Drebulės pjautinieji rąstai - 3,0 - 6.0 Smulkūs 41,00 49,61
7. ( ĮST 9325773 - 1 : 1997 )
7.1 Ąžuolo tariniai trumpuoliai - 0,5 - 2,9 ³ 14 145,00 175,45
7.2 Uosio tariniai trumpuoliai - 0,5 - 2,9 ³ 14 45,00 54,45
7.3 Klevo tariniai trumpuoliai - 0,5 - 2,9 ³ 14 45,00 54,45
8. Standartas ( LST 2006 : 2014)
8.1 Pušies tarrąščiai       50,00 60,50
8.2 Eglės tarrąščiai       50,00 60,50
8.3 Juodalksnio tarrąščiai       43,00 52,03
8.4 Drebulės tarrąščiai       38,00 45,98
             
             
3
1 2 3 4 5 6 7
             
9. Malkos ( ĮST 9325773 - 6 : 2001 ) miško sandeliuose
9.1 1 grupė ( U )       50,00 60,50
9.2 1 grupė (Ą, B, G, Sk)       30,00 36,30
9.3 2 grupė (J, Blt, P)       29,00 35,09
9.4 3 grupė (D, E, L, Gl)       20,00 24,20
10. Kiti gaminiai ir patarnavimai
10.1 1 ktm medienos pakrovimas miško sandeliuose       2,40 2,90
10.2 1 ktm medienos iškrovimas       1,50 1,82
10.3 1 ktm pervežimas Jonavos rajono ribose       1,50 1,82
10.4 1 km medienvežės važiavimas su kroviniu už rajono ribų 1,80 2,18
             
11. Kirtimo atliekos
11.1 Nuopjovos nuo kelmų bei rąstų, nelikvidinės šakos, žabai (atliekos)   6,50 7,87
12. Standartas ( LST 1999:2009 )
12.1 Eglės popierrąščiai       30,00 36,30
12.2 Pušies popierrąščiai       30,00 36,30
12.3 Beržo popierrąščiai       33,00 39,93
12.4 Drebulės popierrąščiai       23,00 27,83
2. Nuo 2017 metų liepos 1 dienos s k e l b i u negaliojančiais miškų urėdo 2016-12-29 d. įsakymą Nr .TV- 181 "Dėl apvaliosios medienos mažmeninių kainų nuo 2017-01-02 dienos" ir 2017-01-03 d. įsakymą Nr. TV-5 "Dėl 2016-12-29 d. miškų urėdo įsakymo Nr. TV-181 "Dėl apvaliosios medienos mažmeninių kainų nuo 2017-01-02 dienos" patikslinimo".
             
  PAAIŠKINIMAI:          
  Stambumo klasių grupė     santrumpa vidurio skersmuo laibgalyje, cm  
  smulki mediena     Sm < 19  
  vidutinio stambumo mediena     Vd 20 > 31  
  stambi mediena     St > 32  

 

Administracija

Girininkijos

Kiti padaliniai

Grįžti