Generalinė miškų urėdija LR aplinkos ministerija Miškų valdymo tarnyba

Informacija

Mažmeninė prekyba

VĮ JONAVOS MIŠKŲ URĖDIJOS
MIŠKŲ URĖDAS
ĮSAKYMAS
DĖL APVALIOS MEDIENOS MAŽMENINIŲ KAINŲ NUO 2017-01-01 DIENOS
2016 m. gruodžio 29 d. Nr. TV-
Jonava
1. Vadovaudamasis LR Aplinkos ministro 2015 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. D1-752 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2005 M. BIRŽELIO 29 D. ĮSAKYMO NR. D1-327 „DĖL PREKYBOS MEDIENA TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO" 1.8. punktu nuo 2017 01 01 d. n u s t a t a u Apvaliosios medienos pardavimo mažmenines kainas:
             
Eil. Nr. Sortimento pavadinimas Klasė Ilgis, m Stambumo klasių Kaina, Eur
grupė Be PVM Su PVM
1 2 3 4 5 6 7
1. Standartas ( LST EN 1927 - 2 : 2008 )
1.1 Pušies pjautinieji rąstai A 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 78,00 94,38
1.2 Pušies pjautinieji rąstai A 3.0 - 6.0 Stambūs 80,00 96,80
1.3 Pušies pjautinieji rąstai B 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 70,00 84,70
1.4 Pušies pjautinieji rąstai B 3.0 - 6.0 Stambūs 72,00 87,12
1.5 Pušies pjautinieji rąstai C 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 60,00 72,60
1.6 Pušies pjautinieji rąstai C 3.0 - 6.0 Stambūs 62,00 75,02
1.7 Pušies pjautinieji rąstai D 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 50,00 60,50
1.8 Pušies pjautinieji rąstai D 3.0 - 6.0 Stambūs 52,00 62,92
1.9 Pušies pjautinieji rąstai - 3.0 Smulkūs 50,00 60,50
1.10 Pušies pjautinieji rąstai - 3,1 - 6.0 Smulkūs 65,00 78,65
2. Standartas ( LST EN 1927 - 1 : 2008 )
2.1 Eglės pjautinieji rąstai A 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 80,00 96,80
2.2 Eglės pjautinieji rąstai A 3.0 - 6.0 Stambūs 85,00 102,85
2.3 Eglės pjautinieji rąstai B 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 78,00 94,38
2.4 Eglės pjautinieji rąstai B 3.0 - 6.0 Stambūs 80,00 96,80
2.5 Eglės pjautinieji rąstai C 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 72,00 87,12
2.6 Eglės pjautinieji rąstai C 3.0 - 6.0 Stambūs 75,00 90,75
2.7 Eglės pjautinieji rąstai D 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 56,00 67,76
2.8 Eglės pjautinieji rąstai D 3.0 - 6.0 Stambūs 58,00 70,18
2.9 Eglės pjautinieji rąstai - 3.0 Smulkūs 55,00 66,55
2.10 Eglės pjautinieji rąstai - 3,1 - 6.0 Smulkūs 70,00 84,70
3. Standartas ( LST EN 1316- 1 : 2013 )
3.1 Ąžuolo pjautinieji rąstai A 3.0 - 6.0 Stambūs 31 ³ 49 400,00 484,00
3.2 Ąžuolo pjautinieji rąstai A 3.0 - 6.0 Stambūs ³ 50 420,00 508,20
3.3 Ąžuolo pjautinieji rąstai B 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 350,00 423,50
3.4 Ąžuolo pjautinieji rąstai B 3.0 - 6.0 Stambūs 31 ³ 49 380,00 459,80
3.5 Ąžuolo pjautinieji rąstai B 3.0 - 6.0 Stambūs ³ 50 420,00 508,20
3.6 Ąžuolo pjautinieji rąstai C 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 230,00 278,30
3.7 Ąžuolo pjautinieji rąstai C 3.0 - 6.0 Stambūs 31 ³ 49 260,00 314,60
3.8 Ąžuolo pjautinieji rąstai C 3.0 - 6.0 Stambūs ³ 50 290,00 350,90
3.9 Ąžuolo pjautinieji rąstai D 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 160,00 193,60
3.10 Ąžuolo pjautinieji rąstai D 3.0 - 6.0 Stambūs 31 ³ 49 220,00 266,20
3.11 Ąžuolo pjautinieji rąstai D 3.0 - 6.0 Stambūs ³ 50 230,00 278,30
             
2
1 2 3 4 5 6 7
4. Standartas ( LST 2002 : 2013 )
4.1 Uosio pjautinieji rąstai A 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 200,00 242,00
4.2 Uosio pjautinieji rąstai A 3.0 - 6.0 Stambūs 210,00 254,10
4.3 Uosio pjautinieji rąstai B 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 180,00 217,80
4.4 Uosio pjautinieji rąstai B 3.0 - 6.0 Stambūs 185,00 223,85
4.5 Uosio pjautinieji rąstai C 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 170,00 205,70
4.6 Uosio pjautinieji rąstai C 3.0 - 6.0 Stambūs 174,00 210,54
4.7 Uosio pjautinieji rąstai D 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 105,00 127,05
4.8 Uosio pjautinieji rąstai D 3.0 - 6.0 Stambūs 123,00 148,83
4.9 Uosio pjautinieji rąstai - 3,1 - 6.0 Smulkūs 50,00 60,50
5. Standartas ( LST 1609 : 2001/1K:2007 )
5.1 Beržo pjautinieji rąstai A 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 105,00 127,05
5.2 Beržo pjautinieji rąstai A 3.0 - 6.0 Stambūs 110,00 133,10
5.3 Beržo pjautinieji rąstai B 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 90,00 108,90
5.4 Beržo pjautinieji rąstai B 3.0 - 6.0 Stambūs 95,00 114,95
5.5 Beržo pjautinieji rąstai C 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 80,00 96,80
5.6 Beržo pjautinieji rąstai C 3.0 - 6.0 Stambūs 85,00 102,85
5.7 Beržo pjautinieji rąstai D 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 75,00 90,75
5.8 Beržo pjautinieji rąstai D 3.0 - 6.0 Stambūs 78,00 94,38
5.9 Beržo pjautinieji rąstai - 0,5 - 6.0 Smulkūs 46,00 55,66
5.10 Alksnių pjautinieji rąstai A 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 90,00 108,90
5.11 Alksnių pjautinieji rąstai A 3.0 - 6.0 Stambūs 95,00 114,95
5.12 Alksnių pjautinieji rąstai B 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 78,00 94,38
5.13 Alksnių pjautinieji rąstai B 3.0 - 6.0 Stambūs 80,00 96,80
5.14 Alksnių pjautinieji rąstai C 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 75,00 90,75
5.15 Alksnių pjautinieji rąstai C 3.0 - 6.0 Stambūs 78,00 94,38
5.16 Alksnių pjautinieji rąstai D 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 58,00 70,18
5.17 Alksnių pjautinieji rąstai D 3.0 - 6.0 Stambūs 60,00 72,60
5.18 Alksnių pjautinieji rąstai - 3,0 - 6.0 Smulkūs 45,00 54,45
6. Standartas ( LST 1778 : 2001 )
6.1 Drebulės pjautinieji rąstai A 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 60,00 72,60
6.2 Drebulės pjautinieji rąstai A 3.0 - 6.0 Stambūs 65,00 78,65
6.3 Drebulės pjautinieji rąstai B 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 54,00 65,34
6.4 Drebulės pjautinieji rąstai B 3.0 - 6.0 Stambūs 57,00 68,97
6.5 Drebulės pjautinieji rąstai C 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 48,00 58,08
6.6 Drebulės pjautinieji rąstai C 3.0 - 6.0 Stambūs 51,00 61,71
6.7 Drebulės pjautinieji rąstai D 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 42,00 50,82
6.8 Drebulės pjautinieji rąstai D 3.0 - 6.0 Stambūs 45,00 54,45
6.9 Drebulės pjautinieji rąstai - 3,0 - 6.0 Smulkūs 45,00 54,45
7. ( ĮST 9325773 - 1 : 1997 )
7.1 Ąžuolo tariniai trumpuoliai - 0,5 - 2,9 ³ 14 130,00 157,30
7.2 Uosio tariniai trumpuoliai - 0,5 - 2,9 ³ 14 45,00 54,45
7.3 Klevo tariniai trumpuoliai - 0,5 - 2,9 ³ 14 45,00 54,45
8. Standartas ( LST 2006 : 2014)
8.1 Pušies tarrąščiai       45,00 54,45
8.2 Eglės tarrąščiai       46,00 55,66
8.3 Juodalksnio tarrąščiai       42,00 50,82
8.4 Drebulės tarrąščiai       40,00 48,40
             
             
3
1 2 3 4 5 6 7
             
9. Malkos ( ĮST 9325773 - 6 : 2001 ) miško sandeliuose
9.1 1 grupė ( U )       43,00 52,03
9.2 1 grupė (Ą, B, G, Sb,K,M)       26,50 32,07
9.3 2 grupė (J, Bl, P,Lz,Šm)       22,00 26,62
9.4 3 grupė (D, E, L,Bt, Gl,Kr,Sp,Iv,T)       20,00 24,20
10. Kiti gaminiai ir patarnavimai
10.1 1 ktm medienos pakrovimas miško sandeliuose       2,40 2,90
10.2 1 ktm medienos iškrovimas       1,50 1,82
10.3 1 ktm pervežimas Jonavos rajono ribose       1,50 1,82
10.4 1 km medienvežės važiavimas su kroviniu už rajono ribų 1,80 2,18
             
11. Kirtimo atliekos
11.1 Nuopjovos nuo kelmų bei rąstų, nelikvidinės šakos, žabai    6,50  7,87
12. Standartas ( LST 1999:2009 )
12.1 Eglės popierrąščiai       26,00 31,46
12.2 Pušies popierrąščiai       26,00 31,46
12.3 Beržo popierrąščiai       28,00 33,88
12.4 Drebulės popierrąščiai       20,50 24,81
2. Nuo 2017 metų sausio 01 dienos s k e l b i u netekusiu galios 2016-06-29 d. įsakymą Nr.TV- 82 .
             
  PAAIŠKINIMAI:          
  Stambumo klasių grupė     santrumpa vidurio skersmuo laibgalyje, cm  
  smulki mediena     Sm < 19  
  vidutinio stambumo mediena     Vd 20 > 31  
  stambi mediena     St > 32  
 

Administracija

Girininkijos

Kiti padaliniai

Grįžti