LR aplinkos ministerija Miškų valdymo tarnyba

Mažmeninė prekyba

VĮ JONAVOS MIŠKŲ URĖDIJOS
MIŠKŲ URĖDAS
ĮSAKYMAS
DĖL APVALIOS MEDIENOS MAŽMENINIŲ KAINŲ NUO 2018-01-02 DIENOS
2017 m. gruodžio 28 d. Nr. TV- 157
Jonava
1. Vadovaudamasis LR Aplinkos ministro 2017 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. 972 "DĖL PREKYBOS VALSTYBINIUOSE MIŠKUOSE PAGAMINTA ŽALIAVINE MEDIENA IR MIŠKO KIRTIMO LIEKANOMIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" ir aprašo 37 punktu nuo 2018 01 02 d. n u s t a t a u Apvaliosios medienos pardavimo mažmenines kainas:
             
Eil. Nr. Sortimento pavadinimas Klasė Ilgis, m Stambumo klasių Kaina, Eur už m3
grupė Be PVM Su PVM
1 2 3 4 5 6 7
1. Standartas ( LST EN 1927 - 2 : 2008 )
1.1 Pušies pjautinieji rąstai A 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 100,00 121,00
1.2 Pušies pjautinieji rąstai A 3.0 - 6.0 Stambūs 105,00 127,05
1.3 Pušies pjautinieji rąstai B 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 90,00 108,90
1.4 Pušies pjautinieji rąstai B 3.0 - 6.0 Stambūs 95,00 114,95
1.5 Pušies pjautinieji rąstai C 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 70,00 84,70
1.6 Pušies pjautinieji rąstai C 3.0 - 6.0 Stambūs 75,00 90,75
1.7 Pušies pjautinieji rąstai D 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 65,00 78,65
1.8 Pušies pjautinieji rąstai D 3.0 - 6.0 Stambūs 68,00 82,28
1.9 Pušies pjautinieji rąstai - 3.0 Smulkūs 55,00 66,55
1.10 Pušies pjautinieji rąstai - 3,1 - 6.0 Smulkūs 75,00 90,75
2. Standartas ( LST EN 1927 - 1 : 2008 )
2.1 Eglės pjautinieji rąstai A 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 105,00 127,05
2.2 Eglės pjautinieji rąstai A 3.0 - 6.0 Stambūs 110,00 133,10
2.3 Eglės pjautinieji rąstai B 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 90,00 108,90
2.4 Eglės pjautinieji rąstai B 3.0 - 6.0 Stambūs 95,00 114,95
2.5 Eglės pjautinieji rąstai C 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 80,00 96,80
2.6 Eglės pjautinieji rąstai C 3.0 - 6.0 Stambūs 85,00 102,85
2.7 Eglės pjautinieji rąstai D 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 65,00 78,65
2.8 Eglės pjautinieji rąstai D 3.0 - 6.0 Stambūs 70,00 84,70
2.9 Eglės pjautinieji rąstai - 3.0 Smulkūs 60,00 72,60
2.10 Eglės pjautinieji rąstai - 3,1 - 6.0 Smulkūs 75,00 90,75
3. Standartas ( LST EN 1316- 1 : 2013 )
3.1 Ąžuolo pjautinieji rąstai A 3.0 - 6.0 Stambūs 31 ³ 49 450,00 544,50
3.2 Ąžuolo pjautinieji rąstai A 3.0 - 6.0 Stambūs ³ 50 500,00 605,00
3.3 Ąžuolo pjautinieji rąstai B 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 400,00 484,00
3.4 Ąžuolo pjautinieji rąstai B 3.0 - 6.0 Stambūs 31 ³ 49 430,00 520,30
3.5 Ąžuolo pjautinieji rąstai B 3.0 - 6.0 Stambūs ³ 50 480,00 580,80
3.6 Ąžuolo pjautinieji rąstai C 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 260,00 314,60
3.7 Ąžuolo pjautinieji rąstai C 3.0 - 6.0 Stambūs 31 ³ 49 300,00 363,00
3.8 Ąžuolo pjautinieji rąstai C 3.0 - 6.0 Stambūs ³ 50 330,00 399,30
3.9 Ąžuolo pjautinieji rąstai D 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 180,00 217,80
3.10 Ąžuolo pjautinieji rąstai D 3.0 - 6.0 Stambūs 31 ³ 49 250,00 302,50
3.11 Ąžuolo pjautinieji rąstai D 3.0 - 6.0 Stambūs ³ 50 270,00 326,70
             
2
1 2 3 4 5 6 7
4. Standartas ( LST 2002 : 2013 )
4.1 Uosio pjautinieji rąstai A 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 190,00 229,90
4.2 Uosio pjautinieji rąstai A 3.0 - 6.0 Stambūs 200,00 242,00
4.3 Uosio pjautinieji rąstai B 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 185,00 223,85
4.4 Uosio pjautinieji rąstai B 3.0 - 6.0 Stambūs 190,00 229,90
4.5 Uosio pjautinieji rąstai C 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 175,00 211,75
4.6 Uosio pjautinieji rąstai C 3.0 - 6.0 Stambūs 180,00 217,80
4.7 Uosio pjautinieji rąstai D 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 130,00 157,30
4.8 Uosio pjautinieji rąstai D 3.0 - 6.0 Stambūs 160,00 193,60
4.9 Uosio pjautinieji rąstai - 3,1 - 6.0 Smulkūs 100,00 121,00
5. Standartas ( LST 1609 : 2001/1K:2007 )
5.1 Beržo pjautinieji rąstai A 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 100,00 121,00
5.2 Beržo pjautinieji rąstai A 3.0 - 6.0 Stambūs 110,00 133,10
5.3 Beržo pjautinieji rąstai B 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 95,00 114,95
5.4 Beržo pjautinieji rąstai B 3.0 - 6.0 Stambūs 100,00 121,00
5.5 Beržo pjautinieji rąstai C 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 85,00 102,85
5.6 Beržo pjautinieji rąstai C 3.0 - 6.0 Stambūs 90,00 108,90
5.7 Beržo pjautinieji rąstai D 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 82,00 99,22
5.8 Beržo pjautinieji rąstai D 3.0 - 6.0 Stambūs 83,00 100,43
5.9 Beržo pjautinieji rąstai - 0,5 - 6.0 Smulkūs 50,00 60,50
5.10 Alksnių pjautinieji rąstai A 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 90,00 108,90
5.11 Alksnių pjautinieji rąstai A 3.0 - 6.0 Stambūs 95,00 114,95
5.12 Alksnių pjautinieji rąstai B 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 85,00 102,85
5.13 Alksnių pjautinieji rąstai B 3.0 - 6.0 Stambūs 90,00 108,90
5.14 Alksnių pjautinieji rąstai C 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 80,00 96,80
5.15 Alksnių pjautinieji rąstai C 3.0 - 6.0 Stambūs 85,00 102,85
5.16 Alksnių pjautinieji rąstai D 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 70,00 84,70
5.17 Alksnių pjautinieji rąstai D 3.0 - 6.0 Stambūs 73,00 88,33
5.18 Alksnių pjautinieji rąstai - 3,0 - 6.0 Smulkūs 50,00 60,50
6. Standartas ( LST 1778 : 2001 )
6.1 Drebulės pjautinieji rąstai A 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 75,00 90,75
6.2 Drebulės pjautinieji rąstai A 3.0 - 6.0 Stambūs 80,00 96,80
6.3 Drebulės pjautinieji rąstai B 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 65,00 78,65
6.4 Drebulės pjautinieji rąstai B 3.0 - 6.0 Stambūs 70,00 84,70
6.5 Drebulės pjautinieji rąstai C 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 55,00 66,55
6.6 Drebulės pjautinieji rąstai C 3.0 - 6.0 Stambūs 60,00 72,60
6.7 Drebulės pjautinieji rąstai D 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 50,00 60,50
6.8 Drebulės pjautinieji rąstai D 3.0 - 6.0 Stambūs 53,00 64,13
6.9 Drebulės pjautinieji rąstai - 3,0 - 6.0 Smulkūs 48,00 58,08
7. ( ĮST 9325773 - 1 : 1997 )
7.1 Ąžuolo tariniai trumpuoliai - 0,5 - 2,9 ³ 14 160,00 193,60
7.2 Uosio tariniai trumpuoliai - 0,5 - 2,9 ³ 14 50,00 60,50
7.3 Klevo tariniai trumpuoliai - 0,5 - 2,9 ³ 14 50,00 60,50
8. Standartas ( LST 2006 : 2014)
8.1 Pušies tarrąščiai       53,00 64,13
8.2 Eglės tarrąščiai       53,00 64,13
8.3 Juodalksnio tarrąščiai       46,00 55,66
8.4 Drebulės tarrąščiai       46,00 55,66
             
             
3
1 2 3 4 5 6 7
             
9. Malkos ( ĮST 9325773 - 6 : 2001 ) miško sandeliuose
9.1 1 grupė ( U )       45,00 54,45
9.2 1 grupė (Ą, B, G, Sk)       28,00 33,88
9.3 2 grupė (J, Blt, P)       26,00 31,46
9.4 3 grupė (D, E, L, Gl)       24,00 29,04
10. Kiti gaminiai ir patarnavimai
10.1 1 ktm medienos pakrovimas miško sandeliuose       2,40 2,90
10.2 1 ktm medienos iškrovimas       1,50 1,82
10.3 1 ktm pervežimas Jonavos rajono ribose       1,50 1,82
10.4 1 km medienvežės važiavimas su kroviniu už rajono ribų 1,80 2,18
             
11. Kirtimo atliekos
11.1 Nuopjovos nuo kelmų bei rąstų, nelikvidinės šakos, žabai 50 proc. nenukirsto valst. miško vyraujančios medžių rūšies malkinės medienos kainos
12. Standartas ( LST 1999:2009 )
12.1 Eglės popierrąščiai       40,00 48,40
12.2 Pušies popierrąščiai       36,00 43,56
12.3 Beržo popierrąščiai       35,00 42,35
12.4 Drebulės popierrąščiai       27,00 32,67
2. Nuo 2018 metų sausio 02 dienos s k e l b i u netekusius galios 2017-07-01 d. įsakymą Nr.TV- 72 .
             
  PAAIŠKINIMAI:          
  Stambumo klasių grupė     santrumpa vidurio skersmuo laibgalyje, cm  
  smulki mediena     Sm < 19  
  vidutinio stambumo mediena     Vd 20 > 31  
  stambi mediena     St > 32  
             
             
Miškų urėdas       Rolandas Skuja

 

Informacija

Administracija

Girininkijos

Kiti padaliniai

Grįžti