LR aplinkos ministerija Miškų valdymo tarnyba

Informacija

Medienos ruoša

VĮ JONAVOS MIŠKŲ URĖDIJOS
MIŠKŲ URĖDAS
ĮSAKYMAS
DĖL APVALIOS MEDIENOS MAŽMENINIŲ KAINŲ NUO 2016-01-01 DIENOS
2015 m. gruodžio 29 d. Nr. TV- 173
Jonava
1. Vadovaudamasis LR Aplinkos ministro 2015 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. D1-752 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2005 M. BIRŽELIO 29 D. ĮSAKYMO NR. D1-327 „DĖL PREKYBOS MEDIENA TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO" 1.8. punktu nuo 2016-01-01 d. n u s t a t a u Apvaliosios medienos pardavimo mažmenines kainas:
             
Eil. Nr. Sortimento pavadinimas Klasė Ilgis, m Stambumo klasių Kaina, Eur
grupė Be PVM Su PVM
1 2 3 4 5 6 7
1. Standartas ( LST EN 1927 - 2 : 2008 )
1.1 Pušies pjautinieji rąstai A 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 80,00 96,80
1.2 Pušies pjautinieji rąstai A 3.0 - 6.0 Stambūs 85,00 102,85
1.3 Pušies pjautinieji rąstai B 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 72,00 87,12
1.4 Pušies pjautinieji rąstai B 3.0 - 6.0 Stambūs 75,00 90,75
1.5 Pušies pjautinieji rąstai C 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 60,00 72,60
1.6 Pušies pjautinieji rąstai C 3.0 - 6.0 Stambūs 63,00 76,23
1.7 Pušies pjautinieji rąstai D 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 52,00 62,92
1.8 Pušies pjautinieji rąstai D 3.0 - 6.0 Stambūs 55,00 66,55
1.9 Pušies pjautinieji rąstai - 3.0 Smulkūs 53,00 64,13
1.10 Pušies pjautinieji rąstai - 3,1 - 6.0 Smulkūs 62,00 75,02
2. Standartas ( LST EN 1927 - 2 : 2001 )
2.1 Eglės pjautinieji rąstai A 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 90,00 108,90
2.2 Eglės pjautinieji rąstai A 3.0 - 6.0 Stambūs 95,00 114,95
2.3 Eglės pjautinieji rąstai B 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 80,00 96,80
2.4 Eglės pjautinieji rąstai B 3.0 - 6.0 Stambūs 83,00 100,43
2.5 Eglės pjautinieji rąstai C 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 70,00 84,70
2.6 Eglės pjautinieji rąstai C 3.0 - 6.0 Stambūs 73,00 88,33
2.7 Eglės pjautinieji rąstai D 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 55,00 66,55
2.8 Eglės pjautinieji rąstai D 3.0 - 6.0 Stambūs 58,00 70,18
2.9 Eglės pjautinieji rąstai - 3.0 Smulkūs 56,00 67,76
2.10 Eglės pjautinieji rąstai - 3,1 - 6.0 Smulkūs 67,00 81,07
3. Ąžuolų pjautinių rąstų, pagamintų iš Lietuvoje augančių ąžuolų, klasifikavimo normatyvas
3.1 Ąžuolo pjautinieji rąstai A 3.0 - 6.0 Stambūs 31 ³ 49 350,00 423,50
3.2 Ąžuolo pjautinieji rąstai A 3.0 - 6.0 Stambūs ³ 50 380,00 459,80
3.3 Ąžuolo pjautinieji rąstai B 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 300,00 363,00
3.4 Ąžuolo pjautinieji rąstai B 3.0 - 6.0 Stambūs 31 ³ 49 320,00 387,20
3.5 Ąžuolo pjautinieji rąstai B 3.0 - 6.0 Stambūs ³ 50 350,00 423,50
3.6 Ąžuolo pjautinieji rąstai C 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 210,00 254,10
3.7 Ąžuolo pjautinieji rąstai C 3.0 - 6.0 Stambūs 31 ³ 49 240,00 290,40
3.8 Ąžuolo pjautinieji rąstai C 3.0 - 6.0 Stambūs ³ 50 260,00 314,60
3.9 Ąžuolo pjautinieji rąstai D 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 150,00 181,50
3.10 Ąžuolo pjautinieji rąstai D 3.0 - 6.0 Stambūs 31 ³ 49 190,00 229,90
3.11 Ąžuolo pjautinieji rąstai D 3.0 - 6.0 Stambūs ³ 50 215,00 260,15
             
2
1 2 3 4 5 6 7
4. Standartas ( LST ENV 1316 - 3 : 2001 )
4.1 Uosio pjautinieji rąstai A 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 160,00 193,60
4.2 Uosio pjautinieji rąstai A 3.0 - 6.0 Stambūs 165,00 199,65
4.3 Uosio pjautinieji rąstai B 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 150,00 181,50
4.4 Uosio pjautinieji rąstai B 3.0 - 6.0 Stambūs 155,00 187,55
4.5 Uosio pjautinieji rąstai C 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 145,00 175,45
4.6 Uosio pjautinieji rąstai C 3.0 - 6.0 Stambūs 150,00 181,50
4.7 Uosio pjautinieji rąstai D 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 93,00 112,53
4.8 Uosio pjautinieji rąstai D 3.0 - 6.0 Stambūs 115,00 139,15
4.9 Uosio pjautinieji rąstai - 3,1 - 6.0 Smulkūs 50,00 60,50
5. Standartas ( LST 1609 : 2001 )
5.1 Beržo pjautinieji rąstai A 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 105,00 127,05
5.2 Beržo pjautinieji rąstai A 3.0 - 6.0 Stambūs 110,00 133,10
5.3 Beržo pjautinieji rąstai B 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 90,00 108,90
5.4 Beržo pjautinieji rąstai B 3.0 - 6.0 Stambūs 95,00 114,95
5.5 Beržo pjautinieji rąstai C 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 80,00 96,80
5.6 Beržo pjautinieji rąstai C 3.0 - 6.0 Stambūs 85,00 102,85
5.7 Beržo pjautinieji rąstai D 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 65,00 78,65
5.8 Beržo pjautinieji rąstai D 3.0 - 6.0 Stambūs 70,00 84,70
5.9 Beržo pjautinieji rąstai - 0,5 - 6.0 Smulkūs 45,00 54,45
5.10 Alksnių pjautinieji rąstai A 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 90,00 108,90
5.11 Alksnių pjautinieji rąstai A 3.0 - 6.0 Stambūs 95,00 114,95
5.12 Alksnių pjautinieji rąstai B 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 78,00 94,38
5.13 Alksnių pjautinieji rąstai B 3.0 - 6.0 Stambūs 80,00 96,80
5.14 Alksnių pjautinieji rąstai C 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 75,00 90,75
5.15 Alksnių pjautinieji rąstai C 3.0 - 6.0 Stambūs 78,00 94,38
5.16 Alksnių pjautinieji rąstai D 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 57,00 68,97
5.17 Alksnių pjautinieji rąstai D 3.0 - 6.0 Stambūs 60,00 72,60
5.18 Alksnių pjautinieji rąstai - 3,0 - 6.0 Smulkūs 45,00 54,45
6. Standartas ( LST 1778 : 2001 )
6.1 Drebulės pjautinieji rąstai A 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 60,00 72,60
6.2 Drebulės pjautinieji rąstai A 3.0 - 6.0 Stambūs 65,00 78,65
6.3 Drebulės pjautinieji rąstai B 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 53,00 64,13
6.4 Drebulės pjautinieji rąstai B 3.0 - 6.0 Stambūs 56,00 67,76
6.5 Drebulės pjautinieji rąstai C 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 48,00 58,08
6.6 Drebulės pjautinieji rąstai C 3.0 - 6.0 Stambūs 51,00 61,71
6.7 Drebulės pjautinieji rąstai D 3.0 - 6.0 Vidut. stambumo 45,00 54,45
6.8 Drebulės pjautinieji rąstai D 3.0 - 6.0 Stambūs 48,00 58,08
6.9 Drebulės pjautinieji rąstai - 3,0 - 6.0 Smulkūs 45,00 54,45
7. ( ĮST 9325773 - 1 : 1997 )
7.1 Ąžuolo tariniai trumpuoliai - 0,5 - 2,9 ³ 14 145,00 175,45
7.2 Uosio tariniai trumpuoliai - 0,5 - 2,9 ³ 14 45,00 54,45
7.3 Klevo tariniai trumpuoliai - 0,5 - 2,9 ³ 14 45,00 54,45
8. Tarrąščiai ( LST 2006:2014 ) miško sandeliuose pasikraunant pirkėjui
8.1 Pušies tarrąščiai       50,00 60,50
8.2 Eglės tarrąščiai       50,00 60,50
8.3 Juodalksnio tarrąščiai       42,00 50,82
8.4 Drebulės tarrąščiai       40,00 48,40
             
             
3
1 2 3 4 5 6 7
             
9. Malkos ( ĮST 9325773 - 6 : 2001 ) miško sandeliuose pasikraunant pirkėjui
9.1 1 grupė ( U )       36,50 44,17
9.2 1 grupė (Ą, B, G, Sk)       27,50 33,28
9.3 2 grupė (J, Blt, P)       19,00 22,99
9.4 3 grupė (D, E, L, Gl)       18,00 21,78
10. Kiti gaminiai ir patarnavimai
10.1 1 ktm medienos pakrovimas miško sandeliuose       2,40 2,90
10.2 1 ktm medienos iškrovimas       1,50 1,82
10.3 1 ktm pervežimas Jonavos rajono ribose       1,50 1,82
10.4 1 km medienvežės važiavimas su kroviniu už rajono ribų 1,80 2,18
             
11. Kirtimo atliekos
11.1 Nuopjovos nuo kelmų bei rąstų, nelikvidinės šakos, žabai 50 proc. nenukirsto valst. miško vyraujančios medžių rūšies malkinės medienos kainos
12. Popierrąščiai ( LST 1999:2009 )
12.1 Eglės popierrąščiai       23,00 27,83
12.2 Pušies popierrąščiai       23,00 27,83
12.3 Beržo popierrąščiai       25,00 30,25
12.4 Drebulės popierrąščiai       18,00 21,78
2. Nuo 2016 metų sausio 1 dienos s k e l b i u netekusiu galios 2015-06-29 d. įsakymą Nr.TV- 91 ir 2015-07-28 d. įsakymą Nr.TV- 101 .
             
  PAAIŠKINIMAI:          
  Stambumo klasių grupė     santrumpa vidurio skersmuo laibgalyje, cm  
  smulki mediena     Sm < 19  
  vidutinio stambumo mediena     Vd 20 > 31  
  stambi mediena     St > 32  
             
             
L. e. miškų urėdo pareigas Juozas Jaruševičius
             
 

Administracija

Girininkijos

Kiti padaliniai

Grįžti