LR aplinkos ministerija Miškų valdymo tarnyba

Informacija

Miško sodmenų kainos

 

 

Jonavos miškų urėdija

 

Urėdijos telefonas

(8 349 51291)

 

Urėdijos adresas

(Miško 1 , Jonava)

 

Medelyno telefonas

(85208622)

 

Medelyno adresas

(Jadvygava, Jonavos raj.)

 

 

Kita kontaktinė informacija

 Pareigos

Vardas, pavardė 

Darbo tel. 

Mob. tel. 

El. paštas 

 Vyr. miškininkas

Gintaras Červokas

8-349-54567 

8-655-53104 

gintaras.cervokas@jmu.lt 

Medelyno viršininkas

Arūnas Jokubauskas 

8-349-52408 

8-652-08622

a.jokubauskas@jmu.lt 

 

Miško sodmenų asortimentas

 

 

Eil. Nr.

Medžių rūšies pavadinimas

Amžius, m

Mato vnt.

Kaina EUR be PVM

Kaina EUR su 21% PVM

Sėjinukai

1.1.

Paprastosios pušies

2+0

1000 vnt.

70,25

85,00

1.2.

Paprastosios eglės

2+0

100,00

121,00

1.3.

Paprastojo ąžuolo

3+0

341,32

413,00

1.4.

Karpuotojo beržo

2+0

130,58

158,00

1.5.

Juodalksnio

1+0

46,28

56,00

1.6.

2+0

120,66

146,00

1.7.

Mažalapės liepos

1+0

46,28

56,00

1.8.

3+0

300,00

363,00

1.9.

Paprastojo klevo

3+0

100,00

121,00

1.10.

Miškinio erškėčio

2+0

90,08

109,00

1.11.

Europinio ožekšnio

3+0

90,08

109,00

Sodinukai

1.12.

Paprastosios pušies

2+1

1000 vnt.

300,00

363,00

1.13.

Paprastosios eglės

1+2; 2+1; 2+2; 2+3

280,99

340,00

1.14.

Juodalksnio

1+2

290,08

351,00

1.15.

1+3

300,00

363,00

Dekoratyviniai sodmenys

1.16.

Paprastosios eglės

3+3

vnt.

0,37

0,45

1.17.

Europinio maumedžio

3+3

1,03

1,25

1.18.

Vakarinės tujos

2+3

0,54

0,65

1.19.

Paprastojo ąžuolo

2+3

1,03

1,25

1.20.

Raudonojo ąžuolo

3+1

0,54

0,65

1.21.

Mažalapės liepos

2+3

1,03

1,25

 

VĮ Jonavos miškų urėdija siūlomi be išankstinių sutarčių parduoti sodmenys 2017 m.
Sėjinukai Sodinukai
Medžių rūšis Amžius, m. Kiekis, tūkst.vnt. Medžių rūšis Amžius, m. Kiekis, tūkst.vnt.
Pušis 2 18,90 Eglė 2+1 50,50
Ąžuolas 3 39,90 Eglė 2+2 63,30
Klevas 3 2,00 Juodalksnis 1+2 10,00
Juodalksnis 1 12,00      
Juodalksnis 2 58,00      
Liepa 1 1,20      
Liepa 3 3,00      
Iš viso: *** 135,00 Iš viso: *** 123,80

 

2. Pastaba: sudarant išankstines arba ilgalaikes sutartis, taikomos sutartinės kainos. Perkant daugiau  10 tūkst. vnt. sodmenų sudaroma sutartis.

3. Kainų įsigaliojimo data nuo 2017 m. balandžio 1 d.

 

Administracija

Girininkijos

Kiti padaliniai

Grįžti