LR aplinkos ministerija Miškų valdymo tarnyba

Informacija

Miško sodmenų kainos

 

 

VĮ Valstybinių miškų urėdija

Jonavos regioninis padalinys

 

Padalinio telefonas

(8 349 51291)

 

Padalinio adresas

(Miško 1 , Jonava)

 

Medelyno telefonas

(85208622)

 

Medelyno adresas

(Jadvygava, Jonavos raj.)

 

 

Kita kontaktinė informacija

 Pareigos

Vardas, pavardė 

Darbo tel. 

Mob. tel. 

El. paštas 

 L.e.p. viršininkas

Gintaras Červokas

8-349-54567 

8-655-53104 

gintaras.cervokas@vivmu.lt 

Gaižiūnų g-jos girininko pav.

Juozas Cechanoveckas 

 

8-699-58143

juozas.cechanoveckas@vivmu.lt 

 

Miško sodmenų asortimentas

 

 

Eil. Nr.

Medžių rūšies pavadinimas

Amžius, m

Mato vnt.

Kaina EUR be PVM

Kaina EUR su 21% PVM

Sėjinukai

1.1.

Paprastosios pušies

2

1000 vnt.

109,92

133,00

1.2.

Juodalksnio

2

109,92

133,00

1.3.

Mažalapės liepos

2

109,92

133,00

1.4.

Paprastojo klevo

2

119,01

144,00

1.5.

Vienapiestės gudobelės

2

109,92

133,00

Sodinukai

1.6.

Paprastosios eglės

2+1

1000 vnt.

319,01

386,00

Dekoratyviniai sodmenys

1.7.

Paprastosios eglės

3+4

vnt.

0,41

0,50

1.8.

Mažalapės liepos

2+4

1,03

1,25

 

VĮ Valstybinių miškų urėdijos Jonavos regioniniame padalinyje siūlomi be išankstinių sutarčių parduoti sodmenys 2018 m.
Sėjinukai Sodinukai
Medžių rūšis Amžius, m. Kiekis, tūkst.vnt. Medžių rūšis Amžius, m. Kiekis, tūkst.vnt.
Pušis 2 5,9 Eglė 2+1 -
Juodalksnis 2 -      
Mažalapė liepa 2 14,9      
Paprastasis klevas 2 2,7      
Gudobelė 2 1,0      

 Pastaba: Duomenys atnaujinti 2018.04.17 12:00 val.

2. Pastaba: sudarant išankstines arba ilgalaikes sutartis, taikomos sutartinės kainos. Perkant daugiau  10 tūkst. vnt. sodmenų sudaroma sutartis.

3. Kainų įsigaliojimo data nuo 2018 m. kovo 12 d.

 

Administracija

Girininkijos

Kiti padaliniai

Grįžti