Veiklos ataskaitos

2017 metai

TARPINIŲ (9 MĖNESIŲ) FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

 1. Balansas (2017m. III ketv.) (PDF)
 2. Veiklos ataskaita (2017m. III ketv.) (PDF)
 3. Aiškinamasis raštas (2017m. III ketv.). (PDF)
 4. Pelno nuostolių ataskaita (2017m. III ketv.) (PDF)
 5. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (2017m. III ketv.) (PDF)
 6. Pinigų srautų ataskaita (2017m. III ketv.) (PDF)

TARPINIŲ (6 MĖNESIŲ) FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

 1. Balansas (2017m. II ketv.) (PDF)
 2. Veiklos ataskaita (2017m. II ketv.) (PDF)
 3. Aiškinamasis raštas (2017m. II ketv.). (PDF)
 4. Pelno nuostolių ataskaita (2017m. II ketv.) (PDF)
 5. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (2017m. II ketv.) (PDF)
 6. Pinigų srautų ataskaita (2017m. II ketv.) (PDF)

TARPINIŲ (3 MĖNESIŲ) FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

 1. Balansas (2017m. I ketv.) (PDF)
 2. Veiklos ataskaita (2017m. I ketv.) (PDF)
 3. Aiškinamasis raštas (2017m. I ketv.). (PDF)
 4. Pelno nuostolių ataskaita (2017m. I ketv.) (PDF)
 5. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (2017m. I ketv.) (PDF)
 6. Pinigų srautų ataskaita (2017m. I ketv.) (PDF)

2016 metai

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UŽ 2016 METUS

 1. Balansas (2016m.) (PDF)
 2. Veiklos ataskaita (2016m.) (PDF)
 3. Aiškinamasis raštas (2016m.). (PDF)
 4. Pelno nuostolių ataskaita (2016m.) (PDF)
 5. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (2016m.) (PDF)
 6. Pinigų srautų ataskaita (2016m.) (PDF)
2016 metai

TARPINIŲ (12 MĖNESIŲ) FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

 1. Balansas (2016m. IV ketv.) (PDF)
 2. Veiklos ataskaita (2016m. IV ketv.) (PDF)
 3. Aiškinamasis raštas (2016m. IV ketv.). (PDF)
 4. Pelno nuostolių ataskaita (2016m. IV ketv.) (PDF)
 5. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (2016m. IV ketv.) (PDF)
 6. Pinigų srautų ataskaita (2016m. IV ketv.) (PDF)
 7. Nepriklausomo auditoriaus išvada (PDF)

TARPINIŲ (9 MĖNESIŲ) FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

  1. Balansas (2016m. III ketv.) (PDF)
  1. Veiklos ataskaita (2016m. III ketv.) (PDF)
  1. Aiškinamasis raštas (2016m. III ketv.). (PDF)
  1. Pelno nuostolių ataskaita (2016m. III ketv.) (PDF)
  1. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (2016m. III ketv.) (PDF)
 1. Pinigų srautų ataskaita (2016m. III ketv.) (PDF)

TARPINIŲ (6 MĖNESIŲ) FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

  1. Balansas (2016m. II ketv.) (PDF)
  1. Veiklos ataskaita (2016m. II ketv.) (PDF)
  1. Aiškinamasis raštas (2016m. II ketv.). (PDF)
  1. Pelno nuostolių ataskaita (2016m. II ketv.) (PDF)
  1. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (2016m. II ketv.) (PDF)
 1. Pinigų srautų ataskaita (2016m. II ketv.) (PDF)

TARPINIŲ (3 MĖNESIŲ) FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

  1. Balansas (2016m. I ketv.) (PDF)
  1. Veiklos ataskaita (2016m. I ketv.) (PDF)
  1. Aiškinamasis raštas (2016m. I ketv.). (PDF)
  1. Pelno nuostolių ataskaita (2016m. I ketv.) (PDF)
  1. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (2016m. I ketv.) (PDF)
 1. Pinigų srautų ataskaita (2016m. I ketv.) (PDF)
2015 metai
METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 1. 2015 metų Metinis finansinės ataskaitos rinkinys (PDF)
 2. Veiklos ataskaita už 2015 metus (PDF)
 3. Nepriklausomo auditoriaus išvada (PDF)
 4. Aiškinamasis raštas  (PDF)

TARPINIŲ (12 MĖNESIŲ) FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

  1. Balansas (2015m. IV ketv.) (PDF)
  1. Veiklos ataskaita (2015m. IV ketv.) (PDF)
  1. Aiškinamasis raštas (2015m. IV ketv.). (PDF)
  1. Pelno nuostolių ataskaita (2015m. IV ketv.) (PDF)
  1. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (2015m. IV ketv.) (PDF)
 1. Pinigų srautų ataskaita (2015m. IV ketv.) (PDF)

TARPINIŲ (9 MĖNESIŲ) FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

  1. Balansas (2015m. III ketv.) (PDF)
  1. Veiklos ataskaita (2015m. III ketv.) (PDF)
  1. Aiškinamasis raštas (2015m. III ketv.). (PDF)
  1. Pelno nuostolių ataskaita (2015m. III ketv.) (PDF)
 1. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (2015m. III ketv.) (PDF)

TARPINIŲ (6 MĖNESIŲ) FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

  1. Balansas (2015m. II ketv.) (PDF)
  1. Veiklos ataskaita (2015m. II ketv.) (PDF)
  1. Aiškinamasis raštas (2015m. II ketv.). (PDF)
  1. Pelno nuostolių ataskaita (2015m. II ketv.) (PDF)
 1. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (2015m. II ketv.) (PDF)

TARPINIŲ (3 MĖNESIŲ) FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

  1. Balansas (2015m. I ketv.) (PDF)
  1. Veiklos ataskaita (2015m. I ketv.) (PDF)
  1. Aiškinamasis raštas (2015m. I ketv.). (PDF)
  1. Pelno nuostolių ataskaita (2015m. I ketv.) (PDF)
  1. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (2015m. I ketv.) (PDF)
 1. Pinigų srautų ataskaita (2015m. I ketv.) (PDF)
2014 metai
METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 1. 2014 metų Metinis finansinės ataskaitos rinkinys (PDF)
 2. Veiklos ataskaita už 2014 metus (PDF)
 3. Nepriklausomo auditoriaus išvada (PDF)

TARPINIŲ (12 MĖNESIŲ) FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

  1. Balansas (2014m. IV ketv.) (PDF)
  1. Veiklos ataskaita (2014m. IV ketv.) (PDF)
  1. Aiškinamasis raštas (2014m. IV ketv.). (PDF)
  1. Pelno nuostolių ataskaita (2014m. IV ketv.) (PDF)
  1. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (2014m. IV ketv.) (PDF)
 1. Pinigų srautų ataskaita (2014m. IV ketv.) (PDF)

 

TARPINIŲ (9 MĖNESIŲ) FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

  1. Balansas (2014m. III ketv.) (PDF)
  1. Veiklos ataskaita (2014m. III ketv.) (PDF)
  1. Aiškinamasis raštas (2014m. III ketv.). (PDF)
  1. Pelno nuostolių ataskaita (2014m. III ketv.) (PDF)
  1. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (2014m. III ketv.) (PDF)
 1. Pinigų srautų ataskaita (2014m. III ketv.) (PDF)

 

TARPINIŲ (6 MĖNESIŲ) FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

  1. Balansas (2014m. II ketv.) (PDF)
  1. Veiklos ataskaita (2014m. II ketv.) (PDF)
  1. Aiškinamasis raštas (2014m. II ketv.). (PDF)
  1. Pelno nuostolių ataskaita (2014m. II ketv.) (PDF)
 1. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (2014m. II ketv.) (PDF)

 

 TARPINIŲ (3 MĖNESIŲ) FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

  1. Balansas (2014m. I ketv.) (PDF)
  1. Veiklos ataskaita (2014m. I ketv.) (PDF)
  1. Aiškinamasis raštas (2014m. I ketv.). (PDF)
  1. Pinigų srautų ataskaita (2014m. I ketv.) (PDF)
  1. Pelno nuostolių ataskaita (2014m. I ketv.) (PDF)
 1. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (2014m. I ketv.) (PDF)
2013 metai
METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 1. 2013 metų Metinis finansinės ataskaitos rinkinys (PDF)
 2. Veiklos ataskaita už 2013 metus (PDF)
 3. Nepriklausomo auditoriaus išvada (PDF)

 

TARPINIŲ (12 MĖNESIŲ) FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

  1. Balansas (2013m. IV ketv.) (PDF)

 

TARPINIŲ (9 MĖNESIŲ) FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

  1. Balansas (2013m. III ketv.) (PDF)
 

TARPINIŲ (6 MĖNESIŲ) FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

  1. Balansas (2013m. II ketv.) (PDF)
 

 TARPINIŲ (3 MĖNESIŲ) FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

  1. Balansas (2013m. I ketv.) (PDF)
  1. Veiklos ataskaita (2013m. I ketv.) (PDF)
  1. Aiškinamasis raštas (2013m. I ketv.). (PDF)
  1. Pinigų srautų ataskaita (2013m. I ketv.) (PDF)
  1. Pelno nuostolių ataskaita (2013m. I ketv.) (PDF)
 1. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (2013m. I ketv.) (PDF) 
2012 metai
METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
  1. 2012 metų Metinis finansinės ataskaitos rinkinys (PDF)
  2. Veiklos ataskaita už 2012 metus (PDF)
  3. Nepriklausomo auditoriaus išvada (PDF)

TARPINIŲ (12 MĖNESIŲ) FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

 

  1. Balansas (2012m. IV ketv.) (PDF)
  1. Veiklos ataskaita (2012m. IV ketv.) (PDF)
  1. Aiškinamasis raštas (2012m. IV ketv.). (PDF)
  1. Pinigų srautų ataskaita (2012m. IV ketv.) (PDF)
  1. Pelno nuostolių ataskaita (2012m. IV ketv.) (PDF)
 1. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (2012m. IV ketv.) (PDF)

 

TARPINIŲ (9 MĖNESIŲ) FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

 

  1. Balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (2012m. III ketv.) (PDF)
  1. Veiklos ataskaita (2012m. III ketv.) (PDF)
  1. Aiškinamasis raštas (2012m. III ketv.) . (PDF)
 1. Papildoma_VVI_informacija_2012m_9mėn (PDF)

 

TARPINIŲ (6 MĖNESIŲ) FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

 

  1. Balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (2012m. I pusm.) (PDF)
  1. Veiklos ataskaita (2012m. I pusm.) (PDF)
  1. Aiškinamasis raštas (2012m. I pusm.) . (PDF)
 1. Papildoma_VVI_informacija_2012m_6mėn (PDF)

 

  TARPINIŲ (3 MĖNESIŲ) FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2011 metai
METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
  1. 2011 metų Metinis finansinės ataskaitos rinkinys (PDF)
  2. Veiklos ataskaita už 2011 metus (PDF)
  3. Nepriklausomo auditoriaus išvada (PDF)

 TARPINIŲ (9 MĖNESIŲ) FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

 

TARPINIŲ (3 MĖNESIŲ) FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

 

TARPINIŲ (6 MĖNESIŲ) FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

 

TARPINIŲ (3 MĖNESIŲ) FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
2010 metai  
METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(patvirtintas 2011-03-16 d. Generalinio miškų urėdo įsakymu Nr. 1B - 110) 
  1. Balansas (PDF)
  1. Pelno nuostolių ataskaita (PDF)
  1. Veiklos ataskaita už 2010 metus (PDF)
  1. Aiškinamasis raštas (PDF)
  1. Aiškinamojo rašto priedai (PDF)
  1. Pinigų srautų ataskaita (PDF)
 1. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)