LR aplinkos ministerija Miškų valdymo tarnyba

Informacija

Rekreacija

Svilonių g-jos, Guldynų stovyklavietė

 

Sviloniių g-jos poilsiavietė — kvartalas Nr. 34

 

Svilonių g-ja, prie senosios pušies

 

Dumsių g-ja, Ešaloto stovyklavietė

 

Dumsių g-jos poligono apžvalgos aikštelė

 

Dumsių g-jos poligono mokomasis takas

 

Dumsių g-jos atokvėpio vieta „Laipteliai“

 

Pageležių g-jos degimvietės apžvalgos aikštelė

 

Pageležių g-jos Ilgajo ežero poilsiavietė

 

Jonavos medelyno stovyklavietės pritaikytos neįgaliesiems akcentas

 

 

Jonavos medelyno stovyklavietės pritaikytos neįgaliesiems akcentas

 

Jonavos medelyno stovyklavietės akcentas

 

 

Administracija

Girininkijos

Kiti padaliniai

Grįžti